Zoals:

  • luchtwegverwijders;
  • slijmoplossers;
  • ontstekingsremmers;
  • antibiotica.

Waarom een vernevelaar?

Voor het inhaleren van medicijnen is het noodzakelijk dat diep genoeg geïnhaleerd (ingeademd) wordt. Voor sommige longpatiënten is dat soms moeilijk. Het toedienen van medicijnen via een vernevelaar is dan een goede methode. Een vernevelaar zorgt ervoor dat de medicijnen omgezet worden in een fijne nevel. Via een mondstuk of een mond / neusmasker ademt u de nevel vervolgens in waardoor de medicijnen diep in de longen komen.

Praktische informatie