Het kan zjin dat uw huisarts u verwijst voor een longfunctie. Na een kort gesprek met u, doen wij verslag van de test en sturen wij de uitslag op naar de huisarts. Samen met hem/haar bespreekt u de vervolgstappen.

Bij spirometrie meten we:

  1. de doorgankelijkheid van de luchtwegen;
  2. een gedeelte van de longinhoud.

De spirometrie wordt gedaan op de afdeling Longfunctie.

Praktische informatie