Ondervoeding als gevolg van ziekte is in de ziekenhuizen een veel voorkomend probleem. Ongeveer een op de drie patiënten is ondervoed of loopt het risico ondervoed te raken.

Om ondervoeding te voorkomen en te genezen wordt in Ziekenhuis Amstelland gebruik gemaakt  van SNAQ. Bij opname stelt de verpleegkundige vragen over gewichtsverloop en voedselinname (SNAQ score). Bij een score van twee of hoger krijgt de patiënt tijdens de opname drie extra tussendoortjes aangeboden.

Praktische informatie

 • Afspraak maken/wijzigen

  Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Dit kan ook via MijnZHA.

  Wijzigingen/annulering binnen 24 uur voor de afspraak dienen telefonisch doorgegeven worden.

 • Contact afdeling Diëtiek

  Polikliniek Diëtetiek/Diëtheek Amstelland, locatie B003

  Bereikbaar: ma t/m vrij van 9.00 tot 16.00 uur
  Telefonisch spreekuur: 8.45 tot 9.30 uur
  Buiten het telefonisch spreekuur om kunt u een voicemailbericht achterlaten.

  Telefoon: (020) 755 6759