Om de schildwachtklier tijdens de operatie op te kunnen sporen, moet deze vooraf zichtbaar worden gemaakt en gemarkeerd worden op de afdeling Nucleaire geneeskunde. Dit is het schildwachtklieronderzoek.

Tijdens de operatie

Tijdens de borstsparende operatie of de borstamputatie wordt op de gemarkeerde plaats van de huid een blauwe vloeistof ingespoten. Met behulp van deze kleurstof en door meting van de radioactiviteit in de oksel wordt de schildwachtklier opgespoord en uitgenomen via een kleine snede in de oksel.

Na het verwijderen van de okselklier, verwijdert de chirurg de borsttumor. Borstsparend of door amputatie van de borst, zoals van tevoren met u is besproken.

Heel soms wordt de schildwachtklier niet gevonden. Wat dan mogelijke vervolgacties zijn, wordt vóór de operatie door de specialist met u besproken.

Praktische informatie