De revalidatie richt zich alleen op die gebieden waarop u beperkingen ondervindt:

 • Bewegen en mobiel zijn.
  Spierkracht en bewegingsmogelijkheden worden onderzocht, en er wordt nagegaan hoe ze verbeterd kunnen worden. Vaak wordt daarbij  gebruikgemaakt van krachttraining en coördinatietraining. Verder kan bijvoorbeeld worden geoefend met autorijden, fietsen of gebruikmaken van het openbaar vervoer.
 • Zelfverzorging, wonen en huishouden. Handelingen die moeite kosten – zoals wassen, aankleden, koken of afwassen – kunnen worden geoefend.
 • Communicatie.
  Problemen in de communicatie – bijvoorbeeld met spreken, lezen, begrijpen of schrijven – worden in kaart gebracht en behandeld.
 • Werk en vrije tijd.
  Het is vaak niet mogelijk om zomaar weer aan het werk te gaan of de opleiding te hervatten. Ook het (weer) oppakken van hobby’s kan lastig zijn. Dan wordt onderzocht wat zoal de mogelijkheden zijn op het gebied van opleiding, werk, vrijwilligerswerk en hobby’s.
 • Verwerking.
  Als dat nodig is, wordt ondersteuning geboden bij het leren omgaan met beperkingen en/of het ziekteproces.

Praktische informatie