De behandeling houdt in:

Niet reanimeren

Het succes van een reanimatie hangt af van veel factoren. Er zijn ook omstandigheden denkbaar waarbij reanimatie niet zinvol is. Dat zijn o.a. een zeer slechte lichamelijke conditie of hele ernstige medische problemen.

Waarom wordt naar wel/niet reanimeren gevraagd?

U bent opgenomen in het ziekenhuis. Als uw situatie tijdens de opname zeer ernstig verslechtert, zou reanimatie nodig kunnen zijn.
Een afspraak om wel of niet te reanimeren moet weloverwogen zijn en kan niet worden gemaakt op het moment van een acute hart- of ademstilstand. Daarom wordt tijdens het intake- of opnamegesprek dat u heeft voorafgaand of tijdens uw opname, gevraagd of u wel of niet gereanimeerd wilt worden. Bovendien wordt uitgelegd wat dat voor u betekent en wordt uw beslissing in het medische dossier vastgelegd.
De artsen realiseren zich dat het om een confronterende vraag gaat en een beslissing voor u moeilijk zou kunnen zijn. Toch wil de specialist reanimatie bespreekbaar maken en is uw mening van groot belang.

Niet-reanimeren verklaring

Wilt u als patiënt echt niet gereanimeerd worden, dan kunt u dat aan de behandelend arts laten weten, bijvoorbeeld via een duidelijke en ondertekende wilsverklaring.
Ook kan de specialist besluiten niet te reanimeren. Dit kan voorkomen als een patiënt door reanimatie geen of geringe levensverlenging te verwachten heeft. Deze medische beslissing wordt uiteraard vroegtijdig met u als patiënt, of als dat niet mogelijk is met de wettelijke vertegenwoordiger, besproken.

Praktische informatie