Van de specialist heeft u een ‘vragenlijst preoperatief onderzoek volwassenen’ gekregen. Wilt u deze vragenlijst thuis invullen en vervolgens meenemen naar de polikliniek Anesthesie op de dag dat het pre-operatieve onderzoek plaatsvindt? Wij verzoeken u tevens de medicijnen die u gebruikt mee te nemen in de originele verpakking.

Tijdens het pre-operatieve onderzoek spreekt u met de verpleegkundige, de anesthesist, eventueel met de arts-assistent. U dient er rekening mee te houden dat dit onderzoek geruime tijd in beslag kan nemen. Het vragenformulier zal met u worden doorgenomen. Ook wordt bepaald of eventueel aanvullende onderzoeken gedaan zullen moeten worden.

Praktische informatie