Opzet programma

Tijdens het groepsprogramma voor pijnrevalidatie leert u hoe u uw mogelijkheden kunt benutten, zodat u – ondanks de pijn – zo onbelemmerd mogelijk kunt leven.

Het pijnrevalidatieteam bestaat uit een revalidatiearts, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een fysiotherapeut en een ergotherapeut, die nauw met elkaar samenwerken. Samen met het team stelt u vast aan welke doelen u wilt werken.

Het pijnrevalidatieprogramma wordt gegeven in groepen van maximaal acht mensen. Omdat mensen in de groep vergelijkbare klachten hebben, kunnen zij elkaar steunen, motiveren en stimuleren. Ook kunnen zij tips en adviezen uitwisselen.

Wanneer kunt u zich aanmelden voor deelname?

U komt in aanmerking voor het pijnrevalidatieprogramma:

  • als u langer dan drie maanden pijn hebt;
  • als het ondanks verschillende onderzoeken en behandelingen niet is gelukt om de klachten te verminderen.

Wanneer u zich aan wilt melden voor het pijnrevalidatieprogramma, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist.

Praktische informatie