Onze website wordt op het moment vernieuwd. Mist u informatie of heeft u een verbetersuggestie? Wij horen het graag.

Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Met behulp van echografie en doorlichting brengt de radioloog een drain (slangetje) in de nier, zodat de urine weer afgevoerd kan worden.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen specifieke voorbereiding nodig.

Het onderzoek

U wordt verzocht om op uw buik op een röntgentafel te gaan liggen. De kant waar het om gaat wordt iets opgehoogd en ondersteund met een kussen. Met behulp van echografie (geluidsgolven) wordt nauwkeurig de plaats bepaald waar de drain ingebracht moet worden.

Daarna wordt onder plaatselijke verdoving de drain ingebracht. De ligging van de drain wordt gecontroleerd onder doorlichting (röntgenstralen) met behulp van een contrastmiddel. Ligt de drain goed dan wordt deze zorgvuldig vastgeplakt of gehecht. Aan de drain wordt een zakje bevestigd, zodat de urine kan aflopen. Op de verpleegafdeling wordt dit zakje op de juiste manier aan het bed gehangen.

Gaat u met de drain naar huis dan krijgt u uitleg over de verzorging en verbandmateriaal mee via de Polikliniek Urologie.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Belangrijk

Mocht u zwanger zijn, of denken dit te kunnen zijn, meldt u dit dan voor het onderzoek bij de laborant.

Heeft u eerder een onderzoek gehad, waarbij een röntgencontrastmiddel werd ingespoten in het bloed en u heeft daar een allergische reactie op gehad, meldt u dit dan voor het onderzoek aan uw behandelend arts, de verpleegkundige of de radiologisch laborant.

Praktische informatie

 • Afspraak maken/wijzigen

  Voor het maken van röntgenonderzoek of een echo, heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig. Nadat u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, neemt de afdeling Radiologie contact met u op om een afspraak te maken.

  Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Dit kan ook via MijnZHA.

  Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven.

 • Contact afdeling Radiologie

  Afdeling Radiologie, locatie C32, gele route

  Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.30-16.45 uur

  Telefoon: (020) 755 7078
  E-mail: [email protected]