Onze website wordt op het moment vernieuwd. Mist u informatie of heeft u een verbetersuggestie? Wij horen het graag.

De kinderen worden eerst door de chirurg op de Polikliniek Chirurgie gezien. Als aan de hand van een gesprek en een lichamelijk onderzoek de diagnose is gesteld, wordt het kind meestal aansluitend door een kinderarts gezien. Tijdens het bezoek aan de chirurg krijgt u een folder ‘liesbreukchirurgie bij kinderen’ uitgereikt.

Daarna wordt het kind met de ouders naar de afdeling opname verwezen en wordt er een bloedafname verricht.

De operatie zal altijd in algehele narcose worden verricht. Voor deze ingreep geldt dat deze in dagbehandeling kan plaatsvinden. Bij kinderen wordt de liesbreuk anatomisch hersteld. Dit betekent dat alleen de zwelling door de chirurg wordt weggehaald.

Na de ingreep zal de chirurg het kind vóór ontslag nog bezoeken. Eventuele vragen van de ouders kunnen worden beantwoord en er worden adviezen meegegeven.

Het herstel van kinderen na de operatie verloopt doorgaans snel. Het is wel raadzaam om uw kind enkele dagen van school thuis te houden en hem/haar twee weken niet deel te laten nemen aan sportieve activiteiten.

Zes weken na de operatie zal het kind nog éénmaal worden gezien en zal er een wondcontrole plaatsvinden op de Polikliniek Chirurgie.

Praktische informatie

 • Afspraak maken/wijzigen

  Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Dit kan ook via MijnZHA.

  Wijzigingen/annulering binnen 24 uur voor de afspraak dienen telefonisch doorgegeven worden.

  Spreekuur Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn
  Wij houden op dinsdag en donderdag ook spreekuur in het 
  gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn. U kunt er terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie. U kunt uw voorkeur aangeven bij het maken/wijzigen van de afspraak.

 • Contact afdeling Chirurgie

  Afdeling Chirurgie, locatie A 04, rode route

  Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

  Telefoon: (020) 755 7014
  E-mail: [email protected]