Tijdens dit onderzoek krijgt u oplopende concentraties histamine via verneveling binnen. Door middel van een blaastest (spirometrie) wordt de luchtwegdoorgankelijkheid gemeten.

De test wordt gedaan op de afdeling Longfunctie.

Praktische informatie