Om na te gaan of er uitzaaiingen zijn, verwijdert de chirurg tijdens de operatie meestal ook de schildwachtklier. Dit is de eerste lymfklier waarnaar een tumor in de borst eventueel kan uitzaaien. Onderzoek van het weggenomen weefsel en de schildwachtklier bepaalt of er wel of geen aanvullende operatie nodig is, waarbij een deel of de hele borst of de overige okselklieren alsnog moeten worden verwijderd. Bestralen van de oksel kan in sommige gevallen een alternatief zijn voor een operatie. Uw behandeld chirurg zal u hierover informeren indien deze behandeling voor u van toepassing is.

De operatie vindt in bijna alle gevallen plaats in Ziekenhuis Amstelland.