In de regel treden na de behandeling die u heeft ondergaan, de volgende verschijnselen op:

  • zwelling van de wang
  • pijn
  • enig nabloeden
  • mogelijk enige beperking van de mondopening
  • mogelijk enige temperatuursverhoging

Deze verschijnselen zijn normaal en verdwijnen vanzel