Patiënten die een ziekmakend micro-organismen bij zich dragen worden volgens isolatieregels verpleegd. Dit om te voorkomen dat die worden overgedragen op andere patiënten.