Bij dit onderzoek kan op de röntgenfoto’s worden vastgesteld of:

 • er afwijkingen in de baarmoederholte zijn;
 • de eileiders daadwerkelijk open zijn.

De HysteroSalpingoGrafie (HSG) is soms een onderdeel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Het is van belang dat u niet zwanger bent. Het onderzoek wordt gepland in de eerste 10 dagen van de cyclus. Het is ook van belang dat uw blaas leeg is.

Onderzoek

U ligt op een röntgentafel in een ‘gynaecologische houding’. De baarmoedermond wordt gedesinfecteerd met een niet prikkende jodium.

Vervolgens plaatst de gynaecoloog een katheter (slangetje) in de baarmoedermond. Via deze katheter wordt onder lichte druk een contrastvloeistof ingespoten, waardoor de baarmoeder en de eileiders zichtbaar worden op de röntgenfoto’s.

Als de foto’s klaar zijn wordt de katheter verwijderd en krijgt u een handdoek, washandje en maandverband mee naar het toilet. Soms wordt na een half uur nog een zogenaamde restfoto gemaakt.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Uitslag

De gynaecoloog bespreekt de uitslag met u.

Praktische informatie

 • Afspraak maken/wijzigen

  Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Dit kan ook via MijnZHA.

  Wijzigingen/annulering binnen 24 uur voor de afspraak dienen telefonisch doorgegeven worden.

  Avondspreekuur
  Op de Polikliniek gynaecologie / fertiliteit kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend.

  Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
  De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

 • Contact afdeling Gynaecologie en Fertiliteit

  Afdeling Gynaecologie en Fertiliteit, locatie A 01, rode route

  Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

  Telefoon:(020) 755 7019
  E-mail: [email protected]

  Afdeling Verloskunde, locatie A 01, rode route

  Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

  Telefoon:(020) 755 7019
  E-mail: [email protected]

  Na 16.30 uur bereikbaar: (020) 755 6648