Decubitus komt voor bij mensen die veel in bed liggen of in een (rol)stoel zitten. Het leidt vaak tot pijn, een trager herstel en een langer verblijf in het ziekenhuis.

Praktische informatie

  • Brochures

    • Decubitus