Wat is dementie?

Bij dementie gaat het denkvermogen achteruit en treedt er een verandering in het gedrag op. Geheugenstoornissen alleen maken iemand niet dement en niet bij alle vormen van dementie komen geheugenstoornissen voor. Er kunnen onder andere ook problemen zijn met taal, uitvoeren van handelingen, rekenen en het besef van tijd. Gedragsveranderingen kunnen bestaan uit passiviteit of initiatiefverlies, maar ook kan er bijvoorbeeld onrust, agressie en ontremming optreden.

Er wordt pas over dementie gesproken als de klachten zo ernstig zijn dat ze het functioneren in het dagelijkse leven beïnvloeden.

Oorzaak van dementie

Dementie wordt veroorzaakt door een hersenziekte. Het is een verzamelnaam voor symptomen waarbij de hersenen worden aangetast waardoor iemands verstandelijke vermogens achteruitgaan. Diverse ziekten kunnen dementie veroorzaken. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende en bekendste oorzaak van dementie. Andere vormen van dementie zijn onder andere vasculaire dementie (dementie veroorzaakt door vaatschade in het hoofd), Lewy body dementie (een aan de ziekte van Parkinson gerelateerde vorm van dementie) en frontotemporale dementie (een vorm van dementie waarbij persoonlijkheids- en gedragsverandering op de voorgrond staat).

Mocht er tijdens het uitslaggesprek de diagnose dementie gesteld worden dan zijn er folders (op papier) met uitleg aanwezig. Daarnaast kunt u bij “nuttige links” meer informatie krijgen over hulp bij u in de buurt.

Praktische informatie

 • Afspraak maken

  Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Dit kan ook via MijnZHA.

  Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven.

 • Contact Geriatrie-Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

  Geriatrie-Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde, locatie B 23, Begane grond

  Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.30-16.30 uur

  Telefoonnummer: 020 – 755 6236, Vraag naar het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde.
  E-mail: [email protected]