Daarna krijgt u een gipsspalk en wordt er een controlefoto gemaakt om te kijken of het zetten, de repositie gelukt is. Aan de hand van de foto wordt dan bepaald wanneer u terug komt op de gipskamer en hoe lang er met gips wordt behandeld. Voor een dubbele armbreuk wordt een bovenarmgips aangelegd omdat het draaien vanuit de elleboog ook stil moet worden gezet, zodat de breuk niet kan verplaatsen. Er kan meteen of in een later stadium toch gekozen worden om te opereren wanneer de breuk toch verplaatst of instabiel is. Dit bepaalt de behandelend arts, in samenspraak met de patiënt.

Praktische informatie