Onze website wordt op het moment vernieuwd. Mist u informatie of heeft u een verbetersuggestie? Wij horen het graag.

Er kan sprake zijn van pijn of benauwdheid/kortademigheid. Ook de behandelmethoden verschillen.

Als er vocht bij de longen zit, wordt dit onderzocht op kwaadaardige cellen. Als dit geen diagnose oplevert, zal er een stukje weefsel onderzocht moeten worden. Zowel de longarts, de radioloog als de chirurg kunnen dit stukje weefsel afnemen. De artsen zorgen ervoor dat het stukje weefsel ook door het mesothelioompannel wordt onderzocht.

Chemotherapie is een mogelijke behandeling. Dit vindt plaats in Ziekenhuis Amstelland. Als er een bestralingsbehandeling nodig is, bijvoorbeeld voor de behandeling van pijn, wordt u doorverwezen naar het VUmc.

Soms wordt er tijdelijk een drain (slangetje) gegeven om het vocht weg te laten lopen. De benauwdheid/kortademigheid vermindert. Via de drain wordt talk ingebracht, zodat de longvliezen aan elkaar plakken. Hopelijk komt daardoor het vocht niet meer terug.