Voorschrijven transfusie

In principe zal uw behandelend arts alleen na uw toestemming een bloedtransfusie voorschrijven, tenzij er sprake is van een noodsituatie.

Om uw toestemming te kunnen geven moet u door de arts worden geïnformeerd over:

  • de reden van de bloedtransfusie;
  • de risico’s die zijn verbonden aan de bloedtransfusie;
  • de risico’s als u niet instemt met bloedtransfusie;
  • eventuele alternatieven voor een bloedtransfusie;
  • of transfusie met uw eigen bloed mogelijk is (autologe bloedtransfusie).

    Praktische informatie