Met bijna 1200 medewerkers werken we samen aan de kwaliteit van ieders leven. Met kennis en kunde. Als patiënt heeft u verwachtingen over de behandeling, verzorging en de organisatie. Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen is ook uw inbreng belangrijk. Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hieronder vindt u de belangrijkste rechten en plichten.

Rechten die u als patiënt heeft

Op vele fronten samen aan de kwaliteit van ieders leven. Met kennis en kunde. Als patiënt heeft u verwachtingen over de behandeling, verzorging en de organisatie. Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen is ook uw inbreng van groot belang. Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Rechten die u als patiënt heeft

 • recht op duidelijke informatie over onderzoeken, behandelingen en uw gezondheidstoestand;
 • recht op overleg met uw arts of hulpverlener en samen te beslissen over de behandeling;
 • recht om ook ‘nee’ te zeggen tegen een voorgestelde behandeling;
 • recht om geen informatie te willen;
 • recht om uw medisch dossier in te zien en recht op een kopie daarvan;
 • recht om fouten in uw medisch dossier te herstellen;
 • recht om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te laten voegen;
 • recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen;
 • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim);
 • recht op een second opinion (tweede mening) van een andere arts dan uw behandelend arts.

 

Plichten die u als patiënt heeft

 • U informeert uw arts zo goed mogelijk;
 • U werkt zo veel mogelijk mee aan uw behandeling;
 • U betaalt uw hulpverlener of zorginstelling.