Het aanvragen van een medisch dossier of röntgenfoto’s door professionals, lopen via het secretariaat Raad van Bestuur. Dit kan alleen via [email protected] of per post t.a.v. secretariaat Raad van Bestuur. De aanvragen dienen duidelijk leesbaar te zijn en voorzien van een door de patiënt getekende machtiging alsmede een kopie ID ter verificatie van de handtekening. Wij wijzen u er op dat de aanvraag van röntgenfoto’s niet via de afdeling radiologie lopen.

Ziekenhuis Amstelland stuurt slechts in beperkte gevallen medische gegevens op per post en berekent daarvoor de kosten voor de aangetekende verzending. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de aanvrager. De patiënt kan de gegevens ook zelf aanvragen en ophalen. Hieraan zijn géén kosten verbonden.

Voor vragen kunt u mailen naar [email protected].