Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg vanuit de basisverzekering. U betaalt in dat geval echter altijd een verplicht eigen risico.

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Dan is het nodig dat u verzekerd bent. Bekijkt u de checklist met zes punten om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg wordt vergoed. Deze kunt u als pdf downloaden: Checklist – Aan alles gedacht
Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Dit is afhankelijk van uw zorgpolis. Bij twijfel over de vergoedingen neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over

 • Zorgverzekering: eigen risico, aanvullende verzekering, contract ziekenhuis-zorgverzekeraar, geen medische noodzaak, spoedeisende hulp en huisartsenpost, nieuwe verzekeraar, als u niet verzekerd bent.
 • Tarieven: hoe komt de prijs tot stand, wat kost de behandeling, prijslijst.
 • Factuur: wie krijgt de rekening, betalingsvoorwaarden, de zorgnota, vragen over de rekening.
 • Algemene betalingsvoorwaarden in de Algemene voorwaarden Ziekenhuis Amstelland

Consult op afstand

Voor een polikliniekbezoek en een (medisch inhoudelijk) consult op afstand gelden dezelfde tarieven. Uw zorgverzekeraar krijgt een rekening voor de kosten van het consult op afstand. Afhankelijk van de stand van zaken van uw eigen risico kan uw zorgverzekeraar deze kosten bij u in rekening brengen.

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust per mail op [email protected] of bel ons tijdens het spreekuur op dindag- en donderdagochtend tussen 09.00 en 11.30 uur op nummer 020-7557125.

Zie ook:

Zorgverzekering

Eigen risico
De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits u zorg afneemt bij een ziekenhuis dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. U betaalt altijd eerst het eigen risico. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar of ouder en gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar.

U kunt in Ziekenhuis Amstelland betalen in euro’s met uw creditcard, bankpas of contant en alleen tijdens kantoortijden.

Het vastleggen van de ziekenhuiszorg en het sturen van de factuur gebeurt aan de hand van de zogenaamde Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). Een DBC is een code die in het ziekenhuis wordt gebruikt om de diagnose en behandeling die bij een gezondheidsklacht hoort, vast te leggen. Hierin zit elk onderdeel van de zorg voor een patiënt, vanaf het eerste consult tot en met de laatste controle. De diverse verrichtingen en bezoeken worden dus niet apart in rekening gebracht; maar is een soort totaalpakket per gezondheidsklacht.

Aanvullende verzekering
Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Contract ziekenhuis-zorgverzekeraar
Als het ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Het ziekenhuis brengt dan de zogenaamde passantenprijs in rekening, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar.

ZHA is geselecteerd als ziekenhuis waar patiënten met een budgetpolis naar toe kunnen en de zorg 100% vergoed krijgen. Het gaat alleen om de volgende polissen:

 • Zilveren Kruis Basis Budget Polis
 • Avéro Achmea Zorg Plan polis

Heeft u een budgetpolis afgesloten bij een andere verzekeraar, dan worden de kosten van een behandeling in ons ziekenhuis niet vergoed. Neemt u in dat geval contact op met uw verzekeraar om te kijken bij welk ziekenhuis u behandeld kunt worden.

Geen medische noodzaak
Zorg zonder medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf.

Spoedeisende hulp en huisartsenpost
Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of de huisartsenpost. Voor de kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen geopend.

Heeft u een nieuwe verzekeraar?
Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

 

Als u niet verzekerd bent

Wanneer u niet of onvolledig verzekerd bent, zegt u dit direct bij aanmelding bij de inschrijfbalie of bij de polikliniek assistent. In samenwerking met u zoekt de debiteurenadministratie naar een oplossing. Heeft u hier vragen over, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de debiteurenadministratie,020 – 755 6566.

Als u niet verzekerd bent, dient u voorafgaand aan elk bezoek aan onze polikliniek een vast bedrag te betalen. U kunt hiervoor terecht bij de DOTOffice: (020) 755 7125.

Als u in Ziekenhuis Amstelland wordt opgenomen en u bent niet verzekerd, dan moet u de kosten zelf betalen. U dient dan voorafgaand aan de opname contact op te nemen met de DOTOffice (020-755 7125) over een voorschotbetaling. Bent u al opgenomen en niet verzekerd, dan zal een medewerker van de debiteurenadministratie contact met u opnemen voor de betaling van de factuur.

Als u het ziekenhuis binnenkomt via de Spoedeisende Hulp omdat u eerste hulp nodig heeft, zullen wij u altijd de basiszorg verlenen die nodig is. Echter, hiervoor zullen we altijd een voorschotbedrag moeten innen om de basiszorg gedekt te houden. Ook omdat de kans bestaat dat uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp buiten kantoortijd plaatsvindt. De voorschotbedragen vind u hieronder. Als uw medische behandeling duurder is dan het voorschotbedrag dan sturen wij u hiervoor nog een factuur. Wanneer het voorschotbedrag hoger uitvalt dan uw medische behandeling, dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug op uw bankrekening.

Tarieven

Hoe komt de prijs van uw behandeling tot stand?
Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn zo’n 4400 verschillende DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan uit meerdere DBC’s bestaan. Afhankelijk van de behandeling die u ondergaat, poliklinisch, dagbehandeling opname, en/of operatie, kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van eventueel uitgevoerde aanvullende onderzoeken, zoals een CT scan. Bekijk het filmpje hieronder voor meer informatie over DBC’s.

Hoe kom ik erachter wat mijn behandeling kost?
Op de standaardprijslijst (passantenprijslijst) staan de prijzen die Ziekenhuis Amstelland in rekening brengt voor zijn behandelingen. Deze prijzen gelden alleen als u niet verzekerd bent, of wanneer uw verzekeraar (voor uw behandeling) geen contract heeft met Ziekenhuis Amstelland. Als uw verzekeraar wel een contract heeft met Ziekenhuis Amstelland, dan kunt u de prijs van uw behandeling opvragen bij uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis heeft dan namelijk prijsafspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar. Deze prijzen wijken af van de prijzen in de standaardprijslijst.

Pas als de diagnose en de exacte inhoud van het behandeltraject bekend zijn, kan het juiste DBC zorgproduct met de daarbij behorende prijs worden bepaald. Dat betekent dat bij aanvang van de behandeling vaak niet exact bepaald kan worden welk bedrag uiteindelijk in rekening zal worden gebracht. Er kan wel een indicatie worden gegeven van de prijs; deze kunt u hieronder in de passantenprijslijst vinden aan de hand van de zorgproductcode. Voor een nauwkeurige prijsopgaaf is het in elk geval noodzakelijk dat de medisch specialist u eerst heeft onderzocht, een diagnose heeft gesteld en een behandeling heeft voorgesteld.

Passantenprijslijst
De datum waarop de DBC door uw specialist geopend wordt, bepaalt welke prijslijst van toepassing is:

 

Hoe zoekt u de prijs van de behandeling op?
Om de juiste prijs voor de behandeling in deze lijst te kunnen vinden heeft u een zorgproductcode nodig. Uw medisch specialist of het secretariaat van het betreffende specialisme kan u deze code geven. U opent het bestand passantenprijslijst. Toets CTRL+F. Boven in beeld verschijnt de zoekbalk. Hierin kunt u de zorgproductcode invoeren en zoeken.

De passantenprijzen zijn onder voorbehoud. Landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen.

Voor vragen omtrent de kosten van uw behandeling kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Daarna kunt u ook contact opnemen met onze DOT-office, via [email protected] of 020 – 7557125 (dinsdag en donderdag tussen 9.00u en 11.30u).

Toelichting passantenprijslijst
De kolommen in prijslijst hebben de volgende betekenis:

 • Zorgproductcode: Code die gebruikt wordt om het DOT-zorgproduct te registreren.
 • Omschrijving: Omschrijving van het zorgproduct waar op afgeleid is door alle gebruikte zorgactiviteiten.
 • Declaratiecode: Code die gebruikt wordt voor de factuur.
Contact
 • DOTOffice: [email protected] of bel ons tijdens het spreekuur op dindag- en donderdagochtend tussen 09.00 en 11.30 uur op nummer 020-7557125.
 • Debiteurenadministratie: (020) 755 6566