Ziekenhuis Amstelland bewaart uw (persoonlijke) gegevens in een medisch dossier. Dit is nodig voor een goede (medische) behandeling. Als u naast Ziekenhuis Amstelland ook bij andere zorgverleners onder behandeling bent, of in de toekomst onder behandeling komt, kan het in uw belang zijn dat wij uw gegevens met hen kunnen delen. Voor het digitaal beschikbaar stellen van uw gegevens met andere zorgverleners via een uitwisselingssysteem hebben wij uw toestemming nodig. Dit kunt u mondeling geven bij de inschrijfbalie, of als u dit wenselijk vindt via een formulier dat u kunt downloaden. 

Waar geeft u toestemming voor?  

Met uw toestemming zal Ziekenhuis Amstelland andere zorgverleners, die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling (een zogenaamde ‘behandelrelatie’ met u hebben), laten weten welke medische gegevens in uw dossier staan vermeld bij Ziekenhuis Amstelland. De behandelaar buiten Ziekenhuis Amstelland met een behandelrelatie ontvangt op diens verzoek een samenvatting van de gegevens en een overzicht van uw contactmomenten. Van de behandelaar buiten Ziekenhuis Amstelland wordt verwacht dat deze bepaalt welke gegevens voor uw behandeling van belang zijn en deze via het uitwisselingssysteem kan overnemen in hun eigen dossier.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Uw toestemming heeft geen einddatum. Na 5 jaar krijgt u een herinnering en de vraag of deze toestemming door u nog gewenst is.

Toestemmingsverklaring met uitgebreide informatie en de mogelijkheid te tekenen. Indien u hiervoor kiest neemt u het formulier mee naar de inschrijfbalie.