De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur van Ziekenhuis Amstelland. Ook houdt de raad toezicht op de algemene gang van zaken binnen stichting Ziekenhuis Amstelland en alle andere rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert. 

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Dhr. R. Akkerman, voorzitter
  • Dhr. Dr. H.P. Verschuur, vice-voorzitter
  • Dhr. J.L. Soesman, lid
  • Dhr. Drs. D.Heilbron, lid
  • Mw. Dr. J.J. Noordhoek-van der Staay, lid

Om op een goede manier invulling te geven aan bestuur en toezicht hanteert het ziekenhuis de Governance-code Zorg. Aandachtspunten en aanbevelingen uit deze code worden betrokken in de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De aandachtspunten en aanbevelingen zijn verwerkt in de statuten en de verschillende reglementen die door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gehanteerd worden.