Op de Kinderdagbehandeling liggen kinderen en jongeren in de leeftijd van nul tot achttien jaar. Bij de kinderdagbehandeling zijn ouders (maximaal twee) de hele dag welkom. Broertjes en zusjes (of ander bezoek) kunnen helaas niet langskomen. Uw kind verblijft gedurende de dagopname op de Kinderafdeling. De medisch pedagogisch zorgverlener zal, samen met de verpleegkundige, u en uw kind begeleiden op de dag van de operatie.

Een ziekenhuisopname en een operatie zijn voor de meeste kinderen heftige gebeurtenissen. Het is moeilijk te voorspellen hoe uw kind reageert. Wel is bekend dat met een goede voorbereiding uw kind de opname veel makkelijker doorstaat en verwerkt. Voorbereiding verhoogt het gevoel van controle, de situatie wordt meer voorspelbaar. De kans dat de handeling goed verloopt wordt groter en het maakt dat kinderen er positiever op terug zullen kijken. Eerlijkheid over wat er gaat gebeuren zorgt er voor dat de kinderen vertrouwen blijven houden in wat hen wordt verteld.

Het is aan te raden de voorlichtingsvideo vooraf met uw kind te bekijken. Klik op de links hieronder om de video’s te bekijken. 

Een verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener brengt uw kind naar de operatieafdeling. Eén ouder mag mee. De anesthesie verpleegkundige begeleidt u en uw kind verder tot de operatie. Tijdens de operatie wacht de ouder in de wachtruimte naast de operatieafdeling.

Na de operatie wordt u door de medewerkers van de uitslaapkamer weer binnen geroepen op het moment dat uw kind wakker wordt. Uw kind kan onrustig zijn. Ook kan uw kind misselijk zijn, pijn hebben of hees zijn. Probeer zelf rust uit te stralen en uw kind gerust te stellen. In de regel bespreekt de operateur van uw kind op de uitslaapkamer direct het verloop van de operatie met u.

Het kan zijn dat uw kind eerder een nare ervaring heeft gehad in het ziekenhuis, zeer angstig is of gedragsproblemen heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan AD(H)D en PDD-NOS. In deze gevallen kunt u altijd contact opnemen met de medisch pedagogisch zorgverlener. Zij denken graag met u mee. Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een voorbereiding in het ziekenhuis. Indien u dit wenst, verzoeken wij u dit minimaal een week voor de operatie te melden. De medisch pedagogisch zorgverleners zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 – 16.00 op 020 755 6405.

Lees voor meer informatie over een opname de folder opname kinderdagbehandeling, deze vindt u bij folders. Daarnaast is ook interessant de folder van het PROSA Network over helpend taalgebruik

Boekjes ter voorbereiding op een opname

U kunt het boek voorlezen of als uw kind wat ouder is, kan het zelf het boek lezen.

  • Nijntje in het ziekenhuis – Dick Bruna (vanaf 2 jaar)
  • Karel in het ziekenhuis – Liesbeth Slegers (vanaf 2,5 jaar)
  • Ik wil niet naar het ziekenhuis – Tony Ross (vanaf 4 jaar)
  • Een bed op wieltjes – Vivian den Hollander (vanaf 4 jaar)
  • Lucas en de slaapdokter – Stefan Boonen en Brigitte Vangehuchten (vanaf 4 jaar)
  • De operatie van Kleine Olifant – Jose Boone (vanaf 4 jaar)
  • Kunnen dokters ziek worden? – Dirk Musschoot (vanaf 8 jaar)
  • Achtste-groepers huilen niet – Jacques Vriens (vanaf 9 jaar)
  • Word toch wakker – M. Tijzinger (vanaf 10 jaar)
  • Speciaal voor ouders het boek ‘Als je kind naar het ziekenhuis moet’ van José Sagasser.