Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

In onze jaarverantwoording kijken we terug op het jaar ervoor blikken we vooruit naar het jaar daarna. De jaarverantwoording volgt de Regeling Verslaglegging WTZi van het ministerie van VWS.

 

Jaarverantwoording 2023
Ziekenhuis Amstelland publiceert jaarlijks haar jaarverantwoording op de website en deponeert deze bij de Kamer van Koophandel. De jaarverantwoording 2023 bestaat uit de jaarrekening en het bestuursverslag. Ook over 2023 zal de jaarverantwoording openbaar worden gemaakt. Voor alle zorgaanbieders in Nederland geldt hiervoor de deadline van 1 juni 2024.

 

Ziekenhuis Amstelland heeft de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit) echter om uitstel gevraagd en deze verleend gekregen. Reden hiervoor is dat Ziekenhuis Amstelland ernaar streeft dit jaar uit ‘bijzonder beheer’ te komen. Het onder bijzonder beheer staan betekent dat de banken de financiële situatie van Ziekenhuis Amstelland vaker controleren. Om uit bijzonder beheer te komen en aantoonbaar financieel toekomstbestendig te zijn, is Ziekenhuis Amstelland in 2023 het programma Samen Beter gestart. Mede dankzij onze gezamenlijke inzet zijn we naar verwachting in staat ook over 2023 een positief resultaat te laten zien. Het meetmoment voor de banken om uit bijzonder beheer te komen ligt echter in augustus. Om deze reden hebben uitstel gevraagd en verleend gekregen.

 

De jaarrekening 2023 wordt uiterlijk voor 1 oktober 2024 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en publiceren we deze op onze website.