In onze jaarverantwoording kijken we terug op het jaar ervoor blikken we vooruit naar het jaar daarna. De jaarverantwoording volgt de Regeling Verslaglegging WTZi van het ministerie van VWS.