Het Medisch Specialistisch bedrijf heeft als doel het bevorderen van kwalitatief goede medisch specialistische zorg alsmede het bevorderen van de functionele belangen van de hierbij betrokken partijen.

Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf

  • Dhr. Drs. B. Wibbens (gynaecoloog), voorzitter
  • Dhr. Dr. F.J.F. Broeyer (cardioloog), penningmeester
  • Dhr. Dr. T.C. Roeleveld (internist-intensivist), bestuurslid
  • Mw. Drs. P.M. Greidanus (kinderarts), bestuurslid