Ziekenhuis Amstelland is een algemeen ziekenhuis, waar mensen van alle geloofsovertuigingen welkom zijn. Hiernaast heeft het een bijzondere functie voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Ontstaan vanuit de fusie in 1978 tussen het Nicolaas Tulp Ziekenhuis en het CIZ in Amsterdam.

In de kliniek is het op verschillende afdelingen voor de Joodse patiënt mogelijk om de Joodse gebruiken die hij of zij van huis uit gewend is, te continueren. Dit is mogelijk gemaakt door het creëren van  nesjomme (betrokkenheid, warmte, empathie, een veilige Joodse sfeer), het vieren van de Joodse feestdagen, het serveren van kosjere maaltijden en de verpleging van mannen en vrouwen op aparte zalen. De afdeling Joodse zaken is er onder meer om hierbij ondersteuning te geven. Daarnaast is er een commissie die meekijkt naar de veranderende zorg en wat dat betekent voor de Joodse patiënt. Zij heeft, net als afdeling Joodse zaken, tot doel het Joodse element binnen het ziekenhuis op herkenbare wijze te waarborgen en te versterken.

In Nederland wonen ongeveer 45.000 Joden, van wie 10.000 Israëli’s. De zorgvragen van de Joodse bevolkingsgroep hangen vaak nauw samen met het Joods-zijn, religieuze aspecten (wetten en gebruiken), sociaal-culturele aspecten. Maar ook met de persoonlijke achtergrond (de Tweede Wereldoorlog en de band met Israël). Zo bestaat er een duidelijk verband tussen vervolgingsproblematiek enerzijds en relationele problemen, eenzaamheidsgevoelens en angst voor antisemitisme anderzijds. Kennis en ervaring met het Jodendom en kennis van de achtergrond van de Joden in Nederland zijn daarom belangrijk voor een succesvolle begeleiding. Er zijn diverse Joodse zorginstellingen die over deze speciale kennis en ervaring beschikken. Met enkele daarvan werkt Ziekenhuis Amstelland op bepaalde vlakken samen:

Vereniging Centrale Israëlitische Ziekenverpleging

In 1978 fuseerden de Amsterdamse Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (CIZ) en het Tulp Ziekenhuis in Amstelveen tot Stichting Ziekenhuis Amstelveen. In 2005 werd deze naam gewijzigd in Ziekenhuis Amstelland. De Vereniging Centrale Israëlitische Ziekenverpleging (CIZ) controleert de gemaakte afspraken in de beginselovereenkomst tussen de vereniging en Ziekenhuis Amstelland om de Joodse Identiteit binnen het ziekenhuis te behouden. Meer informatie over de Vereniging Centrale Israëlitische Ziekenverpleging vindt u hier.

Stichting Fonds SZA/CIZ

Stichting Fonds SZA/CIZ is opgericht op 9 juni 1983. De stichting is het gevolg van de samenwerking tussen de Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging en Stichting Ziekenhuis Amstelland (SZA). In de Stichting zijn o.a. twee nalatenschappen ondergebracht, te weten de nalatenschap van wijlen mevrouw E. Moerel-Rosendaal respectievelijk de nalatenschap van wijlen mejuffrouw J. Stoppelman. In de statuten van de Stichting is vermeld dat de nalatenschap van mevrouw Moerel specifiek bestemd is voor de financiering van projecten die bijdragen aan de verwezenlijking en het behoud van de Joodse identiteit van Ziekenhuis Amstelland. Het bestuur van het fonds bestaat uit twee afgevaardigden namens de Stichting Ziekenhuis Amstelland en twee afgevaardigden namens de Vereniging CIZ. Meer informatie over de Stichting Fonds SZA/CIZ vindt u hier

Contactgegevens
Postbus 328
1180 AH Amstelveen
E-mail: [email protected]

Contactgegevens
  • E-mail[email protected]
  • Bezoeklocatie: Ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM, Amstelveen
  • Postadres: Ziekenhuis Amstelland, Vereniging CIZ Postbus 126, POB 328, 1180 AH Amstelveen
Fiscale gegevens en Kamer van Koophandel

Fiscaal nummer 8160.63.217
KvK-nummer: 40531792