Uitgangspunten toegang tot dossier van minderjarige patiënten

Tot 12 jaar

 • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht om het dossier in te zien of om een kopie van het medisch dossier op te vragen. De gemachtigdentoegang kunt u aanvragen bij de inschrijfbalie. Een medewerker controleert uw aanvraag.

Tussen 12 – 16 jaar

 • Vanaf de 12e verjaardag mag het kind zelf beslissen wie er toegang heeft tot medische gegevens. Ook is het vanaf deze leeftijd mogelijk om een eigen MijnZHA account te hebben met eigen inloggegevens.
 • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers (een door de rechter aangewezen mentor of curator) van kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien. Het kind én de ouders of wettelijk vertegenwoordiger moeten hiervoor allebei schriftelijk toestemming geven.
 • Een kind tussen 12 en 16 jaar mag bezwaar maken als de ouders het dossier van hem/haar willen inzien. Wanneer de behandelaar vindt dat het kind daar zelf over kan beslissen dan zal hij met het bezwaar instemmen.
 • Een niet-gezaghebbende ouder van een kind tot 16 jaar heeft geen recht om het dossier in te zien of een kopie van het dossier op te vragen. Deze ouder heeft alleen recht op globale en feitelijke informatie uit het dossier.

16 jaar en ouder

 • Jongeren vanaf 16 jaar worden juridisch als volwassen beschouwd en hebben daardoor volledige zeggenschap over hun behandeling en medisch dossier.
 • Als u toegang wilt krijgen tot het dossier van een patiënt die ouder is dan 16 jaar, kom dan samen naar het ziekenhuis. Neem allebei uw legitimatiebewijs mee. Vraag om een gemachtigdenformulier bij de inschrijfbalie en lever deze ook op dezelfde locatie in.
 • De toegang blijft bestaan totdat één van de twee partijen besluit om de gemachtigdentoegang stop te zetten.

Voorbeeld 1
Uw dochter van 10 jaar heeft tijdens de gymles haar arm gebroken. U bent als ouder van plan om de school aansprakelijk te stellen. U heeft daarvoor een aantal kopieën nodig uit het dossier van uw dochter. Als ouder kunt u het dossier inzien en/of een kopie hiervan opvragen.

Voorbeeld 2
Lotte van 14 jaar heeft een verkeersongeluk gehad en is behandeld in het ziekenhuis. Als ouder wilt u een kopie opvragen van haar dossier omdat u meer wilt weten over de aanleiding van het ongeval en haar gezondheidstoestand vlak na het ongeluk. Om haar dossier in te zien heeft u toestemming nodig van Lotte.

Stappen voor gemachtigdentoegang tot dossier van uw kind tot 12 jaar in MijnZHA

1. Laat u registreren als patiënt bij Ziekenhuis Amstelland
Dit kan bij de inschrijfbalie.

2. Vraag toegang tot het dossier van uw kind aan (‘gemachtigdentoegang’).
Ga naar de inschrijfbalie. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 – 755 6457 (op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur).

 • Vraag om toegang tot het dossier van uw kind. Houd uw eigen BSN bij de hand. Deze staat op uw rijbewijs, ID-kaart of paspoort.
 • Houd ook het BSN van uw kind bij de hand. De medewerker geeft u toegang tot het dossier van uw kind.

De medewerker geeft u toegang tot het dossier van uw kind.

3. Download de app of ga naar de website van MijnZHA.
De gratis MyChart app (kies voor MijnZHA) kunt u downloaden vanuit de Apple App Store of Google Playstore. 

Wilt of kunt u de MyChart app niet gebruiken?
U kunt ook de website gebruiken: MijnZHA

4. Activeer uw MijnZHA account.
Optie 1: U kunt uw account activeren en meteen inloggen met uw eigen DigiD.

Optie 2: U kunt uw account activeren met een activatiecode. Bel naar 020-7556457 of stuur een e-mail naar [email protected] om een activatiecode te krijgen. Na het activeren van uw account maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan.

5. Log in in uw MijnZHA account en bekijk de gegevens van uw kind.
Log in via MyChart in uw eigen MijnZHA account. U kunt na het inloggen wisselen naar het account van uw kind. U kunt hier uitslagen voor uw kind vinden en bijvoorbeeld vragenlijsten invullen.

 • Via de app: Als u ingelogd bent, kiest u voor wie u in MyChart MijnZHA wilt gebruiken.
 • Via de website: Als u ingelogd bent, kiest u rechtsboven in de hoek voor de knop “Wisselen” met het pijltje.
Stappen voor gemachtigdentoegang tot dossier van uw kind van 12-16 jaar in MijnZHA

1. Laat u registreren als patiënt bij Ziekenhuis Amstelland
Dit kan bij de inschrijfbalie.

2. Vraag toegang tot het dossier van uw kind aan (‘gemachtigdentoegang’).
Ga samen met uw kind naar de inschrijfbalie. U kunt ook samen met uw kind contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 – 755 6457 (op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur).

 • Vraag om toegang tot het dossier van uw kind. Vanaf 12 jaar moet uw kind zelf ook toestemming geven. Houd uw BSN bij de hand. Deze staat op uw rijbewijs, ID-kaart of paspoort.
 • Houd ook het BSN van uw kind bij de hand.

De medewerker geeft u toegang tot het dossier van uw kind. Uw kind kan ook een eigen account met inloggegevens krijgen.

3. Download de app of ga naar de website van MijnZHA.
De gratis MyChart(kies Mijn ZHA) app kunt u downloaden vanuit de Apple App Store of Google Playstore.

Wilt of kunt u de MyChart app niet gebruiken?
U kunt ook de website gebruiken: MijnZHA 

4. Activeer uw MijnZHA account.
Optie 1: U kunt uw account activeren en meteen inloggen met uw eigen DigiD.
Optie 2: U kunt uw account activeren met een activatiecode. Bel naar 020-7556457 of stuur een e-mail naar [email protected] om een activatiecode te krijgen.

Na het activeren van uw account maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan.

5. Log in in uw MijnZHA account en bekijk de gegevens van uw kind.
Log in in uw eigen MijnZHA account. U kunt na het inloggen wisselen naar het account van uw kind. U kunt hier uitslagen voor uw kind vinden en bijvoorbeeld vragenlijsten invullen.

 • Via de app: Als u ingelogd bent, kiest u voor wie u MijnZHA wilt gebruiken.
 • Via de website: Als u ingelogd bent, kiest u rechtsboven in de hoek voor de knop “Wisselen” met het pijltje.

Let op: De toegang verloopt automatisch op de 16e verjaardag. U ontvangt 30 dagen en 7 dagen vóór het verlopen van de toegang een bericht in MijnZHA.