In Ziekenhuis Amstelland is patiëntveilig werken uitgangspunt van het dagelijks handelen. Patiëntveiligheid is een vanzelfsprekend onderdeel in onze organisatie. Ziekenhuis Amstelland neemt deel aan het landelijke veiligheidsprogramma VMS (Veiligheidsmanagementsysteem). Kijk voor meer informatie op www.vmszorg.nl. Wij sluiten aan bij het landelijke programma Tijd voor verbinding.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Op het gebied van patiëntveiligheid werken wij samen met andere ziekenhuizen in de regio. Dit gebeurt in een regionaal samenwerkingsverband. Hierin verspreiden we goede voorbeelden en leren we van elkaars ervaringen bij het werken met het Veiligheidsmanagementsysteem. Ieder ziekenhuis is verplicht om een werkbaar en toetsbaar Veiligheidsmanagementsysteem te hebben.

Uw veiligheid

Via patientenparticipatie kunt u bijdragen aan uw eigen veiligheid door alert te zijn, vragen te stellen en instructies van medewerkers op te volgen.