Afgenomen patiëntmateriaal bij o.a. biopten wordt opgeslagen in een biobank. Daardoor kan materiaal uit het verleden worden vergeleken met huidig afgenomen materiaal in het kader van uw behandeling.

Soms blijft er materiaal over, welke gebruikt zou kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Wij vragen u daarom bij de Inschrijfbalie van het Ziekenhuis om toestemming, om dit restmateriaal anoniem te gebruiken voor dit onderzoek. U kunt deze toestemming mondeling bevestigen of weigeren, wanneer u voorafgaand aan uw bezoek aan het Ziekenhuis langsgaat bij de Inschrijfbalie (C37). U kunt dit ten alle tijden (weer) aanpassen.