Als een patiënt in het ziekenhuis ligt, kan hij of zij wel wat steun gebruiken van familie en of vrienden. Daarom zet de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland zich in om het ziekenhuisverblijf van patiënten en de zorg voor hen en hun naasten aangenamer te maken. Hiermee ondersteunen wij ook het werk van artsen en verpleegkundigen.

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland

Wij vinden het belangrijk dat mensen worden gewaardeerd voor het goede werk dat ze doen, dat kan niet altijd door krappe ziekenhuisbudgetten. Wij willen daaraan een bijdrage leveren.  Goed voor patiënten, goed voor de medewerkers en goed voor het ziekenhuis.

Over de Stichting
De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland is in 1990 opgericht door dankbare ex-patiënten die iets wilden betekenen voor patiënten en medewerkers van het Ziekenhuis Amstelland. Ook de toenmalige chirurg dr. P.J. van Aken was nauw bij de oprichting betrokken.

Onze Stichting is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Giften aan de Stichting zijn daarom fiscaal aftrekbaar.  Ook donaties, schenkingen en legaten zijn ook van harte welkom.

Word jij ook vriend?
Acties om patiënten en medewerkers blij te maken en het werk te verlichten, kosten geld. Daarom blijven we zoeken naar nieuwe vrienden. Wil je meer weten over onze stichting en wil jij ook vriend worden om ons steunen om te helpen? Kijk op onze website Vrienden van Ziekenhuis Amstelland.