Wanneer u van mening bent dat uw medisch dossier op bepaalde punten onjuist of onvolledig is, kunt u verzoeken om een verklaring met uw visie toe te laten voegen aan uw medisch dossier. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

U kunt ook een verzoek indienen om (delen van) het dossier te laten vernietigen. Wilt u hierbij goed aangeven welke gegevens u wilt laten vernietigen en de reden ervan. Na ontvangst van uw verzoek zal aan de behandeld arts worden gevraagd of er bezwaren tegen de vernietiging van uw dossier zijn. Er bestaan twee uitzonderingen, namelijk:

  • een voorschrift of wet die bepaalt dat gegevens bewaard moeten blijven;
  • als met bewaring een aanmerkelijk belang van een ander dan de patiënt gemoeid is.

Redenen voor weigering worden schriftelijk met argumenten naar u gestuurd. Aan de vernietiging van een dossier zijn geen kosten verbonden.

Indienen schriftelijk verzoek
Voor het aanvullen en vernietigen van uw dossier kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het secretariaat Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland, met daarin uw:

  • naam;
  • geboortedatum;
  • Burgerservicenummer;
  • patiëntnummer Ziekenhuis Amstelland;
  • volledige adres.

U kunt dit schriftelijk verzoek sturen naar:

Ziekenhuis Amstelland
T.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur
Postbus 328
1180 AH AMSTELVEEN