Spoed en levensbedreigend
Bel altijd 112.

Dringend, maar niet levensbedreigend?
Overdag
Neem contact op met uw eigen huisarts.

Verloskundige zorg (24/7)
Voor spoedeisende verloskundige zorg kunt u ten allen tijde 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht op de verloskamers.

 

Praktische informatie

 • Contact met de Spoedeisende Hulp

  Neem voordat u naar de Spoed gaat, eerst telefonisch contact op

  • Levensbedreigend spoedgeval: bel 112
  • Spoedeisende hulp (SEH): 020 755 7000
  • Huisartsenpost: 020 456 2000Locatie: C44/45
 • SEH

  Voor spoedeisende hulp kunt u na overleg met uw huisarts dagelijks terecht van 08.00 uur – 22.00 uur. Neemt u eerst telefonisch contact op met de spoedeisende hulp voordat u er naartoe gaat, via (020) 755 7000. Van 22.00 uur – 08.00 uur (’s nachts) bent u voor niet-aangemelde spoedzorg aangewezen op de spoedeisende hulp van het Amsterdam UMC.

 • Huisartsenpost

  Wanneer uw eigen huisarts gesloten is, kunt u terecht op de huisartsenpost. Neem eerst telefonisch contact op met de huisartsenpost voordat u er naartoe gaat, via (020) 456 2000.

  Openingstijden
  Van maandag tot en met vrijdag van 17.00 – 08.00 uur en in het weekeinde van 08.00 – 08.00 uur. De huisartsenpost bevindt zich bij de SEH van Ziekenhuis Amstelland.

  Let op!

  De huisartsenpost Amstelland is een samenwerking tussen de huisartsen uit Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart, Ouderkerk a/d Amstel en Abcoude.

  Huisartsen uit Mijdrecht zijn aangesloten bij de huisartsenpost Leidsche Rijn. Dat betekent dat patiënten uit Mijdrecht buiten kantoortijden gebruik moeten maken van de huisartsenpost aldaar.

  Dit geldt ook voor patiënten uit Buitenveldert. Dit kan verwarrend zijn omdat patiënten uit Mijdrecht en Buitenveldert vaak een zorgrelatie hebben met Ziekenhuis Amstelland.

 • Dienstapotheek Amstelland

  Dienstapotheek Amstelland is gevestigd in de SEH van Ziekenhuis Amstelland. De openingstijden zijn:

  • Maandag t/m vrijdag: 17.30 – 23.00 uur
  • Zaterdag, zondag en feestdagen: 8.30 – 23.00 uur

   

  Na 23.00 uur kunt u terecht bij de nachtapotheek in het OLVG-west, Jan Tooropstraat 164 in Amsterdam. Telefoon (020) 510 88 26.

 • Registratie preventie geweld

  Ziekenhuis Amstelland registreert op de Spoedeisende hulp, net als alle Amsterdamse ziekenhuizen, ter preventie van geweld. Op deze pagina leest u meer over de preventieregistratie, uw privacy en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens.

  Wat houdt de registratie in?
  In de preventieregistratie van VeiligheidNL voeren wij in hoe, waar en wanneer u een verwonding of vergiftiging door geweld hebt opgelopen. Door deze gegevens van veel patiënten te combineren kan gericht actie worden ondernomen om zulke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. Zo dragen alle ziekenhuizen in de regio Amsterdam/Amstelveen bij aan het tegengaan van geweld in o.a. buurten, uitgaansgebieden en scholen.

  Hoe werkt de preventieregistratie?
  In het registratiesysteem van VeiligheidNL worden gegevens opgeslagen en verwerkt van patiënten die op een Spoedeisende Hulp afdeling in Nederland vanwege een verwonding (of vergiftiging) door geweld zijn behandeld. Het gaat hierbij om gegevens over hoe, wanneer en waar patiënten gewond zijn geraakt, niet om wie het gaat.
  De gegevens worden verzameld door het personeel van de Spoedeisende Hulp (artsen/verpleegkundigen/administratief medewerkers). Daarna worden ze ingevoerd in het registratiesysteem van VeiligheidNL. Het ziekenhuis verstrekt aan VeiligheidNL geen gegevens waarmee u direct geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, adres, geboortedatum of Burgerservicenummer (BSN). Door VeiligheidNL worden de gegevens verwerkt en toegevoegd aan de database met gegevens van een aantal andere ziekenhuizen. Zo ontstaat een gegevensbestand dat gebruikt wordt voor preventie.

  Wie is VeiligheidNL?
  VeiligheidNL is een maatschappelijke organisatie die al jarenlang veilig gedrag stimuleert, met als doel zo veel mogelijk ernstige verwondingen te voorkomen. VeiligheidNL brengt gegevens in kaart, doet onderzoek naar preventiemaatregelen en stimuleert veilig gedrag. VeiligheidNL werkt hierbij samen met de overheid, bedrijven, zorgverleners en experts.

  Gebruik van de geregistreerde gegevens
  Als landelijk expertisecentrum analyseert VeiligheidNL de in de preventieregistratie opgenomen gegevens van de deelnemende ziekenhuizen en verwerkt deze gegevens tot volledig geanonimiseerde overzichten. De overzichten worden gebruikt voor onderzoeks- en preventiedoeleinden. Alle ziekenhuizen in de regio Amsterdam/Amstelveen
  werken mee aan registratie van omstandigheden waarin geweld heeft geleid tot verwondingen. De gegevens daarvan worden verwerkt tot overzichten waarop de lokale autoriteiten een preventieve aanpak van geweld kunnen ontwikkelen. Die aanpak richt zich echter nooit op individuele personen.

  Is dit wettelijk toegestaan?
  Het ziekenhuis besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten. Deze preventieregistratie voldoet aan de relevante juridische eisen en privacywaarborgen; het ziekenhuis staat ervoor in dat de manier waarop wordt omgegaan met uw gegevens voldoet aan de wettelijke voorschriften. Hieronder wordt in wat meer technische termen uitgelegd hoe dat zit.
  Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de bepalingen inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, de Wet Bescherming
  Persoonsgegevens en de regels van het medisch beroepsgeheim. Het ziekenhuis verstrekt geen persoonsidentificerende kenmerken aan VeiligheidNL, zodat deze organisatie niet kan achterhalen van wie de verkregen gegevens afkomstig zijn. De artsen op de Spoedeisende Hulp kunnen dat via een zogeheten coderingssysteem – mocht dat noodzakelijk zijn – wel nagaan. De precieze afspraken over de geregistreerde gegevens zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen het ziekenhuis en VeiligheidNL.

  Dit protocol kunt u inzien op www.veiligheid.nl/registratie.

  Bezwaar
  Als u niet wilt dat uw gegevens worden doorgegeven aan VeiligheidNL, kunt u dat aangeven. U kunt dat op de volgende manieren doen:

  • Tijdens het verblijf op de afdeling Spoedeisende hulp bij uw hulpverlener van de afdeling.
  • Na het bezoek aan de afdeling Spoedeisende hulp, door contact op te nemen met de afdeling via [email protected] of telefonisch via 020 7556035

  Uw gegevens worden dan uit het registratiesysteem van VeiligheidNL verwijderd. Vermeld daarbij uw naam, geboortedatum en datum van bezoek aan de Spoedeisende hulp.