Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis.

Naast medische vragen kan het ook veel andere vragen oproepen:

  • Hoe moet ik verder, en op welke manier?
  • Wie of wat is belangrijk voor mij?
  • Waar haal ik steun en kracht vandaan?

Soms helpt het je vragen eens uit te spreken en samen met een ander te zoeken naar antwoorden. Het team van de Geestelijke Verzorging is hiervoor beschikbaar. Wij zijn er voor iedere patiënt, ongeacht welke levensovertuiging u heeft. Desgewenst kunnen wij ook contact leggen met uw eigen levensbeschouwelijke achterban.

Vieringen
Op iedere eerste zondag van de maand en op christelijke feestdagen is er een oecumenische viering in de Ontmoetingsruimte. Zondagvrijwilligers nodigen u uit en willen u graag begeleiden, zo nodig in bed of in een rolstoel. Deze viering wordt door de ziekenhuisomroep Radio Tulipa TV live uitgezonden via tv kanaal 2.

Iedere zaterdagochtend en tijdens joodse feestdagen is er een joodse gebedsdienst in de Ontmoetingsruimte. Voor meer informatie en begeleiding naar en tijdens de dienst kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Joodse zaken.

U bent, evenals uw familie, van harte welkom bij deze diensten.