Hier worden zowel patiënten met diabetes type I, diabetes type II en zwangerschapsdiabetes begeleid, als ook patiënten met (tijdelijk) ontregelde glucosewaarden, door bijvoorbeeld een medische oorzaak.

Diabetesteam

Als u diabetes mellitus heeft, krijgt u met verschillende zorgverleners te maken. Het diabetesteam bestaat uit:

  • Internist
  • Diabetesverpleegkundige
  • Diëtist
  • Oogarts
  • Diabetische voetpoli

Hoe ziet uw behandeling eruit?
Het diabetesteam werkt samen met u aan het verbeteren van uw bloedglucose. Ook is er aandacht voor andere risicofactoren die te maken hebben met uw diabetes. Bijvoorbeeld uw bloeddruk en cholesterolgehalte. We gebruiken hierbij één patiëntendossier. Bij iedere afspraak die u heeft, stellen we samen met u de behandeldoelen vast. Lees meer over Uw behandeling.

Welke afspraken krijgt u?
Bij het eerste bezoek aan de Diabetes polikliniek bespreekt de internist het behandelplan met u. Zo nodig verwijst de internist u naar de diabetesverpleegkundige en/of de diëtist. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie wordt de frequentie van de controles afgesproken.

Voet polikliniek (diabetes)

De diabetische voetenpoli is een spreekuur waar diabetespatiënten met wonden aan de voet op afspraak worden behandeld door een team van verschillende specialisten. Zowel de huisarts, internist als de diabetesverpleegkundige kunnen u verwijzen naar deze polikliniek. Lees verder