De Afdeling Opname-en operatieplanning is verantwoordelijk voor het plannen van operaties en opname in het ziekenhuis.

Planning van een operatie of opname

Wanneer u met uw arts besloten heeft dat u geopereerd gaat worden of opgenomen wordt voor een behandeling, plaatst de arts u op de wachtlijst. Bij een operatie neemt de polikliniek Anesthesie contact met u op om een afspraak te plannen met de anesthesioloog om te bespreken welke vorm van verdoving u tijdens te operatie krijgt. De operatiedatum hangt af van de medische urgentie en de wachtlijst van uw behandelaar. Zodra een operatiedatum bekend is, vaak 1-2 weken voorafgaand aan uw operatiedatum, neemt de afdeling Opname- en operatieplanning telefonisch contact met u op om de datum af te spreken.

Ook als u op de wachtlijst staat voor een dag- of klinische opname zonder operatie, neemt de afdeling Opname- en operatieplanning telefonisch contact met u op om de opnamedatum met u af te spreken.

Soms is een opname of operatie acuut, zodat er weinig tijd is voor de voorbereiding. Bij een spoedopname is de volgorde van de handelingen afhankelijk van de ernst van de ziekte of klacht. De specialisten en verpleegkundigen informeren u hierover zo goed mogelijk.

Voor vragen over de wachtlijst kunt u de afdeling Opname bellen. U kunt ook mailen of uw vraag via mijnZHA stellen.