De AOA is speciaal voor patiënten die ongepland worden opgenomen via de Spoedpost, polikliniek of een andere instelling. Op deze afdeling worden patiënten van alle specialismen opgenomen. Het streven is dat patiënten maximaal 48 uur op de AOA verblijven. Zodra de diagnose is gesteld en het behandelplan vaststaat, wordt gekeken of men naar huis kan of overgeplaatst wordt naar een verpleegafdeling in de Kliniek. Daar wordt de patiënt verder behandeld.

De Acute Opname Afdeling (AOA) is een afdeling waar 24 uur per dag patiënten worden opgenomen. Er wordt naar gestreefd de overplaatsingen naar de kliniek tot 20.00 uur te laten plaatsvinden. Het kan dus zijn dat de dag wat onrustig verloopt. Wanneer iemand tijdens het bezoek wordt opgenomen, kan het zijn dat het bezoek gevraagd wordt even buiten de kamer plaats te nemen, zodat de eerste zorg aan de patiënt kan worden gegeven.