Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

De pijngeneeskunde behandelt patiënten met chronische en acute pijnklachten. Bij deze afdeling werken anesthesiologen die zijn opgeleid tot pijnspecialist.

Werkwijze pijngeneeskunde
U ontvangt voorafgaand aan uw eerste afspraak een uitgebreide vragenlijst met het vriendelijke verzoek deze zo snel mogelijk weer ingevuld terug te sturen. Daarnaast vragen wij u om een actueel medicatie overzicht mee te nemen; dit kunt u opvragen bij uw apotheek. Indien van toepassing, vragen wij uw toestemming voor het opvragen van informatie over eerder ondergane behandelingen en onderzoeken.

In het eerste gesprek gaat de pijnspecialist uitgebreid in op uw klachten. Om een behandelplan te kunnen opstellen dat specifiek op uw situatie is afgestemd, brengt de pijnspecialist eerst alle factoren in kaart die bij uw pijn een rol spelen. De arts zal u eventueel lichamelijk onderzoeken en zo nodig aanvullend medisch onderzoek aanvragen, bijvoorbeeld röntgenfoto’s of laboratoriumonderzoek.

Behandelvoorstel
Indien de pijnspecialist voldoende aanknopingspunten vindt voor een behandeling op de polikliniek pijngeneeskunde doet hij/zij u een behandelvoorstel. Wanneer u hiermee instemt maakt de spreekuurassistente hiervoor de benodigde afspraken. U krijgt daarnaast een informatiefolder mee over de behandeling die u zal ondergaan. De behandeling kan worden ingepland bij de pijnspecialist of bij één van de pijnverpleegkundigen. Onze verpleegkundigen assisteren bij de pijnbehandelingen en hebben een zelfstandig spreekuur. Hier doen zij hun behandelingen en controles onder supervisie en in samenwerking met de pijnspecialisten.

Huisarts krijgt bericht
Over onze bevindingen en behandelingen sturen wij regelmatig een bericht naar uw huisarts. Zo blijft deze op de hoogte van uw situatie. Na het eerste polikliniekbezoek ontvangt uw huisarts altijd bericht.

Chronische pijn

Chronische pijn is een veel voorkomend ziektebeeld in de Westerse wereld. In Nederland alleen al zou het gaan om meer dan 2 miljoen volwassen mensen. Het specialisme Pijngeneeskunde houdt zich bezig met de behandeling van en ondersteuning bij chronische pijn.

Vrijwel iedereen ervaart pijn als iets heel vervelends, maar pijn heeft over het algemeen een duidelijke functie. Het is een alarmsignaal waarmee ons lichaam ons brein laat weten dat er ergens schade is of dreigt te ontstaan. Dit noemen we acute pijn. Wanneer pijn langer dan 3 maanden aanhoudt noemen we dit chronische pijn. Vaak is de oorzaak van deze pijn niet aantoonbaar of bijna niet meer aanwezig. Patiënten met chronische pijn worden meestal verwezen door de huisarts of medisch specialist, omdat deze pijn niet eenvoudig te behandelen is. De ervaring leert dat hoe langer de pijn bestaat, hoe groter de kans wordt dat dit uw manier van leven beïnvloedt. Hierdoor wordt uw pijnbeleving ook nadelig beïnvloed. Er ontstaat als het ware een vicieuze cirkel die niet meer te doorbreken lijkt. Om een behandelplan op te stellen dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd, brengt de pijnbehandelaar tijdens de onderzoekfase eerst alle factoren in kaart die bij uw pijn een rol spelen. Als de pijnspecialist voldoende aanknopingspunten vindt om effect te verwachten van één of meer behandelingen, dan doet hij/zij u een behandelvoorstel.

Belangrijk is op te merken dat, ondanks het grote aanbod aan behandelmethoden, helaas niet elke pijn volledig behandelbaar is. Vaak is het maximaal haalbare resultaat vermindering van de pijn en het leren omgaan met de pijn. Zodat deze niet langer uw leven beheerst.

Icoon Afspraak maken/wijzigen

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Dit kan ook via MijnZHA.

Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Icoon MijnZHA

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

 • Het wijzigen van uw afspraak
 • Vragen aan het behandelteam
 • Uitslagen bekijken
 • Herhaalrecepten aanvragen
 • Uw dossier downloaden
 • Uw gesprek voorbereiden
 • Brieven inzien

Direct inloggen via DigiD

Icoon Wachttijden
 • Tens behandeling:
 • Verrichtingen behandelkamer:
Icoon Voorbereiding

U kunt van te voren uw klachten en vragen opschrijven, zodat u deze niet vergeet. Het kan prettig zijn als u iemand meeneemt.

Neem in ieder geval de volgende dingen mee:

 • uw pasje of polis van uw zorgverzekering;
 • overzicht van de huidige medicatie;
 • gegevens van vorige (pijn)behandelingen (brieven en röntgenfoto’s of cd-rom).
Icoon Pijnmeting op de verpleegafdeling

Het is vaak moeilijk om duidelijk aan te geven hoe erg de pijn is. Daarom is er een instrument ontwikkeld die de mate van pijn omzet in een cijfer. Dit is de NRS-score (NRS staat voor ‘numeric rating scale’). Daarbij is 0 ‘geen pijn’ en 10 ‘de meest onhoudbare pijn’. Bij het geven van een cijfer is het belangrijk dat u kunt doorademen, hoesten en bewegen en of de pijn acceptabel is. Als u het moeilijk vindt om de pijn een cijfer te geven, kunt u ook de intensiteit van uw pijn aanwijzen op een liniaal.

Pijn op specifieke momenten
Het kan ook zijn dat u op bepaalde momenten pijn ervaart, bijvoorbeeld bij het bewegen, hoesten, doorademen of bij het urineren. In dat geval kunt u dit vertellen aan de verpleegkundige en een cijfer geven voor dat bewuste pijnmoment. Wacht niet tot de verpleegkundige bij u komt voor een pijnmeting. Als u pijn heeft, dan kunt u dat op elk moment van de dag aangeven, ook ‘s nachts. Bij het geven van een cijfer kan het helpen om terug te denken aan pijn waar u eerder last van heeft gehad. U kunt proberen om ‘oude’ pijn te vergelijken met uw huidige pijn. Welke waarde gaf u toen?

Pijnstillers op vaste tijden
Het innemen van pijnstillers op vaste tijden kan pijn voorkomen. Pijnstillers werken het beste wanneer er steeds een bepaalde hoeveelheid van in het bloed aanwezig is (bloedspiegel). Dit wordt bereikt door een pijnstiller in te nemen voordat de vorige is uitgewerkt.

Aan de hand van de pijnmeting houdt u samen met de verpleegkundige in de gaten of de pijnstillers voldoende werken. Blijken de pijnstillers die u op vaste tijden inneemt niet voldoende, dan kunt u via de verpleegkundige om extra pijnstilling vragen.

Soms heeft de arts deze pijnstilling al voorgeschreven, zodat de verpleegkundige u direct de extra pijnstilling ter aanvulling kan geven. Dit is meestal bij postoperatieve pijn (pijn na een operatie). Indien dit niet het geval is, zal de verpleegkundige overleggen met de behandelend arts en/of het pijnteam.

Belangrijke adviezen rondom pijnstillers
Neem de volgende adviezen rond de pijnbestrijding in acht:

 • Verander niet zelf de dosering van uw medicijnen.
 • Neem uw pijnstilling op vaste tijden in; wacht niet totdat de pijn te hevig wordt.
 • Houdt u aan de voorschriften van de behandelend arts en de verpleegkundige.
 • Zodra de pijn verandert van plaats, ernst of karakter, waarschuw dan direct!
 • Ga na wat u zelf kunt doen om de pijn gunstig te beïnvloeden.
 • Als u denkt dat u de pijnstillers niet meer nodig heeft, overleg dit dan met de verpleegkundige.

Vragen
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben na het lezen van deze folder, dan kunt u terecht bij de verpleegkundigen van de afdeling. Zij werken nauw samen met de pijnconsulenten binnen ons ziekenhuis.