Hartfalenpatiënten kunnen naast de bezoeken aan hun cardioloog terecht op de Hartfalen polikliniek. Daar worden zij met een veel hogere frequentie gezien door een verpleegkundig specialist hartfalen en/of een hartfalenverpleegkundige. Deze verpleegkundige geeft informatie, stelt patiënten in op medicatie en begeleidt hen. Bovendien is de Hartfalen polikliniek vier dagen per week telefonisch bereikbaar bij vragen en /of klachten.

Het doel van de hartfalen polikliniek is de kwaliteit van leven van de hartfalenpatiënt te verbeteren en het aantal heropnames te verminderen door goede informatie en een intensieve begeleiding.

Goede informatie helpt
Het is belangrijk dat hartfalenpatiënten weten wat er met hun hart aan de hand is. Dat ze weten welke medicijnen ze slikken en wat deze medicijnen doen. Hartfalenpatiënten moeten ook weten wat zij zelf kunnen doen of laten om het hartfalen te beïnvloeden.

Het eerste bezoek aan de Hartfalen polikliniek
Bij het eerste bezoek aan de Hartfalen polikliniek wordt geadviseerd om samen met uw partner/vriend(in)/familielid te komen. Het bezoek duurt ongeveer een uur. Tijdens dit bezoek wordt uitgelegd wat er aan de hand is met uw hartspier en wat de oorzaak hiervan is. We leggen uit waaruit de behandeling bestaat en u krijgt uitleg over uw medicijnen. Ook krijgt u van ons een aantal leefregels aangereikt. U kunt zo zelf meewerken aan een betere behandeling. Alles staat in een dossier dat u van ons mee krijgt.

Volgende bezoeken aan de Hartfalen polikliniek
Ieder volgend bezoek duurt een half uur. U bent in de gelegenheid uw vragen en zorgen te delen. Zo nodig worden leefregels herhaald. Verder is er lichamelijk onderzoek en controle van bloeddruk, polsslag, gewicht. Ook wordt gekeken of de patiënt vocht vasthoudt, door middel van een stethoscoop. Op grond hiervan en op basis van de bevindingen van de patiënt wordt bepaalde medicatie aangepast. Als het nodig is, worden er extra onderzoeken aangevraagd en wordt er overlegd met de cardioloog. De bezoeken worden iedere twee maanden herhaald.

Icoon Afspraak maken

Uw cardioloog bepaalt of u in aanmerking komt voor de Hartfalen polikliniek. U kunt dan telefonisch een afspraak maken via de polikliniek Cardiologie (020) 755 7005.

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven?