In Ziekenhuis Amstelland zijn revalidatieartsen werkzaam vanuit Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie. Zij behandelen patiënten die zijn doorverwezen van de (huis)arts naar de Polikliniek Revalidatie.

Indien u een verwijzing van uw (huis)arts heeft naar een revalidatiearts in ons ziekenhuis kunt u contact opnemen met de polikliniek voor een eerste afspraak. Geeft u daarbij duidelijk aan waar het om gaat, dan maakt de assistente een afspraak met de arts met het juiste aandachtsgebied.

In Ziekenhuis Amstelland worden onder andere de volgende patiëntendoelgroepen behandeld:

  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH), waaronder licht traumatisch hersenletsel (LTHL);
  • Oncologische revalidatie;
  • Chronische pijnpatiënten (WPN 1 t/m 3) en aandoeningen die in het pijnprogramma passen of individueel behandeld worden zoals: whiplash, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, artrose;
  • Parkinson;
  • Multiple Sclerose
  • Diabetes mellitus, type I en type II en mogelijke complicaties;
  • Gewrichtsaandoeningen als gevolg van neurologisch letsel;
  • Orthopedische aandoeningen;
  • Multitrauma.