Planning opname voor operatie of opname

Wanneer u met uw arts besloten heeft dat u geopereerd gaat worden of opgenomen wordt voor een behandeling, ontvangt u binnen 2 werkdagen een e-mail met informatie. Zodra er een operatiedatum voor u bekend is wordt u gebeld door afdeling Opname. De operatiedatum hangt af van de medische urgentie van uw operatie en de wachtlijst van uw behandelaar. U ontvangt in de e-mail ook een link naar een vragenlijst. Dit is informatie voor de anesthesist. Het is fijn deze lijst zo snel mogelijk digitaal in te vullen.

Soms is een opname in het ziekenhuis acuut, zodat er weinig tijd is voor de voorbereiding. Bij een spoedopname is de volgorde van handelingen afhankelijk van de ernst van de ziekte of klacht. De specialisten en verpleegkundigen informeren u hierover zo goed mogelijk.

Praktische informatie

  • Contact met de afdeling Opname

    • Telefoonnummer: (020) 755 7107
    • E-mail: [email protected]
    • Bereikbaar: ma t/m vrij 09.00-11.00 uur | Voor vragen over de wachtlijst is afdeling Opname bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 11:00 uur.