Onze website wordt op het moment vernieuwd. Mist u informatie of heeft u een verbetersuggestie? Wij horen het graag.

In de polikliniek onderzoekt en behandelt de kinderarts kinderen die verwezen worden door de huisarts, GGD jeugdarts of een andere specialist. Opname op de kinderafdeling gebeurt acuut via de spoedeisende hulp of overplaatsing vanuit een ander ziekenhuis. Daarnaast zijn er geplande opnames en dag opnames mogelijk via de polikliniek.

Behandelteam
Op de Kinderafdeling werken verschillende kinderartsen met elk hun eigen specialisme. De kinderartsen worden ondersteund door onder andere arts-assistenten, coassistenten, gespecialiseerd kinder- en/of neonatologie verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, kinderpsychologen, medisch pedagogisch zorgverleners, kinderfysiotherapeuten, diëtisten en lactactiekundigen. Daarnaast wordt samengewerkt met artsen van andere afdelingen. Indien uw kind opgenomen wordt op de kinderafdeling, komen die speciaal naar de kinderafdeling toe om het kind te onderzoeken of behandelen. Voorbeelden hiervan zijn de KNO-arts, de chirurgie of de uroloog.

Behandelplan
Voor iedere patiënt wordt een persoonlijk behandelplan gemaakt door de kinderarts. Hierbij houdt het behandelteam rekening met de diagnose, de succeskans van de therapie en de gezondheidstoestand van de patiënt. Onderdelen van het behandelplan kunnen zijn verdere diagnostiek, het gebruik van medicatie, opname op de kinderafdeling of een operatie. Daarnaast kan er ook worden gekozen om uw kind door te verwijzen naar een academisch ziekenhuis.

Samen beslissen
Soms zijn er voor een aandoening meerdere behandelingen mogelijk. Uw arts legt u en uw kind duidelijk uit wat de voor- en nadelen van de behandelingen zijn. Bij de keuze om een bepaalde behandeling wel of niet uit te voeren, spelen natuurlijk de wensen en eigen ideeën van de ouder en kind een doorslaggevende rol. Daarom beslist u samen met uw arts welke behandeling het beste bij uw kind past. In de wet is opgenomen dat kinderen vanaf 12 jaar mee mogen beslissen over de behandeling die zij krijgen:

 • Kinderen van 0-11 jaar | Kinderen dienen informatie te ontvangen – ouders dienen informatie te ontvangen en toestemming te geven.
 • Kinderen van 12-15 jaar | Kinderen en ouders dienen informatie te ontvangen en toestemming te geven.
 • Adolescenten 16 -18 jaar | Adolescenten dienen informatie te ontvangen en toestemming te geven

Nb. In een acute situatie waar gevaar bestaat mag altijd gehandeld worden zonder toestemming.

Samenwerking
De Kinderafdeling van Ziekenhuis Amstelland werkt nauw samen met het Amsterdam UMC. Hierdoor kan het voorkomen dan u wordt doorverwezen of wordt overgeplaatst naar het Amsterdam UMC of andersom.

Zorg voor het hele gezin
De ouders worden altijd betrokken bij de onderzoeken en behandelingen. Want ouders kennen hun kind het beste en weten wat zij nodig hebben. Ze zijn altijd welkom bij hun kind en één van de ouders mag blijven slapen als het kind wordt opgenomen. Bij een opname worden ouders en patiënt betrokken bij de artsenvisite waarin het beleid wordt bepaald. Ook bij onderzoeken of bij de start van de narcose bij een operatie mag één ouder aanwezig zijn. We luisteren naar uw verhaal als u hier behoefte aan heeft en we denken mee over problemen waar u tegenaan loopt.

Speciale aandachtsgebieden

Somatisch Onverklaarbare Klachten (SOLK)

 

Baby- en Peuter Expertise

Baby- en Peuter Expertise is er voor ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun baby of peuter. Het kan gaan om klachten zoals veel huilen, problemen met de voeding of slapen, zindelijkheidsproblematiek, onvoldoende gewichtstoename of een achterlopende ontwikkeling. Er wordt multidisciplinair gewerkt vanuit de zogenoemde Infant Mental Health (IMH) visie. In de IMH visie staat de relatie van ouder en kind centraal. Kinderen ontwikkelen zich binnen de relatie met hun ouders. En klachten bij het kind hebben invloed op de ouders. Samen met u wordt gekeken naar mogelijke oorzaken voor de klachten en of er sprake is van omstandigheden die de klachten in stand houden of verergeren.

Wie zijn er betrokken bij de zorg voor uw kind?
Naast de kinderarts of verpleegkundig specialist kunnen GZ psycholoog en IMH specialist, fysiotherapeut, preverbaal logopedist en/of diëtist betrokken worden.

Praktische informatie

 • Afspraak maken/wijzigen

  Na verwijzing door de huisarts, GGD jeugdarts of andere specialist via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Dit kan ook via MijnZHA.

  Wijzigingen/annulering binnen 24 uur voor de afspraak dienen telefonisch doorgegeven worden.

  Lees ook de informatie over uw bezoek aan de polikliniek

 • MijnZHA

  Op MijnZHA kunt u terecht voor:

  • Het wijzigen van uw afspraak
  • Vragen aan het behandelteam
  • Uitslagen bekijken
  • Herhaalrecepten aanvragen
  • Uw dossier downloaden
  • Uw gesprek voorbereiden
  • Brieven inzien
 • Contact Kindergeneeskunde

  • Telefoon polikliniek: (020) 755 7028
  • E-mail: [email protected]
  • Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

  Medisch pedagogisch zorgverleners: (020) 755 6405
  Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00 – 16.00 uur

 • Wachttijden

  Voor een eerste bezoek op de polikliniek

  21 dagen

 • Medisch specialisten

  • Drs. L.C. Delemarre, kinderarts
  • Drs. P.M. Greidanus, kinderarts
  • Dr. A.E. ten Hoedt, kinderarts/kinderneuroloog
  • Drs. H.K. Kikkert, kinderarts
  • Drs. N. Minnebo, kinderpsycholoog
  • Drs. D. Molanus, kinderarts
  • Dr. N. Oeij, kinderarts
  • Drs. F. Visser, kinderarts
  • Dr. E.A.M. Westerbeek, kinderarts
 • Voorzieningen op de Kinderafdeling

  De kamers
  Afhankelijk van het onderzoek of behandeling dat bij uw kind wordt gedaan, verblijft u samen met uw kind in een een of twee persoonskamer. Op de tweepersoonskamers proberen we zoveel mogelijk de kinderen bij elkaar te plaatsen die qua leeftijd of ziektebeeld het beste bij elkaar passen. Jongens en meisjes kunnen daardoor op één kamer komen.

  De speelkamer
  Er is op de Kinderafdeling een speelkamer en dakterras met speeltuin waar kinderen fijn kunnen spelen onder begeleiding van ouders, mits hun ziektebeeld het toelaat. De speelkamer is een veilige omgeving waar kinderen even kunnen vergeten dat ze ziek zijn.

  Medisch pedagogisch zorgverlener
  Het kan zijn dat het voor uw kind spannend is om in het ziekenhuis te worden onderzocht of te worden opgenomen. De medisch pedagogisch zorgverlener (MPZ) kan uw kind goed begeleiden tijdens een onderzoek. Ze legt alles goed uit en vertelt bijvoorbeeld wat er gaat gebeuren tijdens de operatie of een onderzoek op een niveau passend bij uw kind. Zij kan helpen tijdens moeilijke momenten, zoals bijvoorbeeld het krijgen van een injectie of infuus. Daarnaast kan de MPZ zorgen voor afleiding door bijvoorbeeld met uw kind een spelletje te doen of te knutselen.

  CliniClowns
  Eén keer per week komen de CliniClowns langs om de kinderen op te vrolijken. De CliniClowns bezorgen het kind afleiding en plezier met een geheel eigen clowneske aanpak. Wilt u meer weten over de CliniClowns, kijk dan op http://cliniclowns.nl/.

  Eten en drinken
  Om de hoek bij de lift vindt u een ‘ouderzitje’. Hier kunt u koffie en thee pakken. Indien uw kind opgenomen ligt op de kinderafdeling krijgen de in-roomende ouder en het kind drie maaltijden per dag (niet bij kinderdagbehandeling). Ook is er een koelkast en een magnetron aanwezig op de afdeling.

 • Voorbereiding van het kind bij dagopname

  Op de Kinderdagbehandeling liggen kinderen en jongeren in de leeftijd van nul tot achttien jaar. Bij de kinderdagbehandeling zijn ouders (maximaal twee) de hele dag welkom. Broertjes en zusjes (of ander bezoek) kunnen helaas niet langskomen. Uw kind verblijft gedurende de dagopname op de Kinderafdeling. De medisch pedagogisch zorgverlener zal, samen met de verpleegkundige, u en uw kind begeleiden op de dag van de operatie.

  Een ziekenhuisopname en een operatie zijn voor de meeste kinderen heftige gebeurtenissen. Het is moeilijk te voorspellen hoe uw kind reageert. Wel is bekend dat met een goede voorbereiding uw kind de opname veel makkelijker doorstaat en verwerkt. Voorbereiding verhoogt het gevoel van controle, de situatie wordt meer voorspelbaar. De kans dat de handeling goed verloopt wordt groter en het maakt dat kinderen er positiever op terug zullen kijken. Eerlijkheid over wat er gaat gebeuren zorgt er voor dat de kinderen vertrouwen blijven houden in wat hen wordt verteld.

  Het is aan te raden de voorlichtingsvideo vooraf met uw kind te bekijken.

  Een verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener brengt uw kind naar de operatieafdeling. Eén ouder mag mee. De anesthesie verpleegkundige begeleidt u en uw kind verder tot de operatie. Tijdens de operatie wacht de ouder in de wachtruimte naast de operatieafdeling.

  Na de operatie wordt u door de medewerkers van de uitslaapkamer weer binnen geroepen op het moment dat uw kind wakker wordt. Uw kind kan onrustig zijn. Ook kan uw kind misselijk zijn, pijn hebben of hees zijn. Probeer zelf rust uit te stralen en uw kind gerust te stellen. In de regel bespreekt de operateur van uw kind op de uitslaapkamer direct het verloop van de operatie met u.

  Het kan zijn dat uw kind eerder een nare ervaring heeft gehad in het ziekenhuis, zeer angstig is of gedragsproblemen heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan AD(H)D en PDD-NOS. In deze gevallen kunt u altijd contact opnemen met de medisch pedagogisch zorgverlener. Zij denken graag met u mee. Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een voorbereiding in het ziekenhuis. Indien u dit wenst, verzoeken wij u dit minimaal een week voor de operatie te melden. De medisch pedagogisch zorgverleners zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 – 16.00 op 020 755 6405.

  Lees voor meer informatie over een opname de brochure opname kinderdagbehandeling, deze vindt u bij brochures. Daarnaast is ook interessant de folder van het PROSA Network over helpend taalgebruik

 • Neonatologie unit

  De Neonatologie bevindt zich op de eerste verdieping in het Vrouw Kind Centrum en maakt onderdeel uit van de Kinderafdeling. De Neonatologie heeft een eigen unit binnen deze afdeling: er staan couveuses en/of wiegjes. Ouders kunnen niet bij de baby’s overnachten, maar zijn altijd welkom om bij hun baby te zijn.

  In verband met privacy is contact met andere kinderen dan het eigen kind niet toegestaan. Alleen de ouders mogen informatie ontvangen over hun kind. De verpleegkundigen mogen geen informatie geven over andere kinderen.

  Rond de couveuse staan vaak allerlei apparaten die nodig zijn voor de behandeling en observatie van de baby. De apparatuur is aangesloten op een centrale monitor in de verpleegpost en op de telefoons van de verpleegkundigen. De verpleegpost bevindt zich midden op de Kinderafdeling. In deze werkruimte kunnen de verpleegkundigen de monitoren van de verschillende baby’s en kinderen overzien en door de glazen wanden kunnen ze de afdeling goed in de gaten houden.

  Op de Neonatologie worden de baby’s verzorgd volgens de ontwikkelingsgerichte zorgmethode. Dat wil zeggen dat we kijken wat de baby aangeeft en aankan. De verzorging sluit hier zo veel mogelijk op aan. Ook is de Neonatologie minder fel verlicht en is gedempt geluid belangrijk. Om deze reden vragen wij om het gebruik van telefoon zoveel mogelijk te beperken.

  Zodra baby’s stabiel genoeg zijn en ze geen hoog-complexe neonatale zorg meer nodig hebben, kunnen baby’s in sommige gevallen overgeplaatst worden naar de Kinderafdeling als voorbereiding op ontslag. Ouders worden hier door de verpleegkundigen ondersteund met de verzorging en het leren drinken van de baby.

  In sommige gevallen is in overleg bezoek van andere personen dan de ouders, mogelijk.

  De Kinderafdeling kan 24 uur per dag gebeld worden om inlichtingen te vragen over uw baby, via (020) 755 6668. Er wordt alleen informatie gegeven aan de ouders/verzorgers van de baby.

  Voor meer informatie over de Neonatologie verwijzen wij naar de NeoZorg App: het digitale platform, speciaal ontwikkeld om ouders van pasgeborenen op de afdeling Neonatologie:  (link naar https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.synappz.clinicards.neozorg&hl=nl&gl=US & https://apps.apple.com/nl/app/neozorg/id1548502314 )

  En de patiëntenvereniging Care4Neo: https://www.care4neo.nl/

 • Boeken ter voorbereiding op een ziekenhuisopname

  U kunt het boek voorlezen of als uw kind wat ouder is, kan het zelf het boek lezen.

  • Nijntje in het ziekenhuis – Dick Bruna (vanaf 2 jaar)
  • Karel in het ziekenhuis – Liesbeth Slegers (vanaf 2,5 jaar)
  • Ik wil niet naar het ziekenhuis – Tony Ross (vanaf 4 jaar)
  • Een bed op wieltjes – Vivian den Hollander (vanaf 4 jaar)
  • Lucas en de slaapdokter – Stefan Boonen en Brigitte Vangehuchten (vanaf 4 jaar)
  • De operatie van Kleine Olifant – Jose Boone (vanaf 4 jaar)
  • Kunnen dokters ziek worden? – Dirk Musschoot (vanaf 8 jaar)
  • Achtste-groepers huilen niet – Jacques Vriens (vanaf 9 jaar)
  • Word toch wakker – M. Tijzinger (vanaf 10 jaar)
  • Speciaal voor ouders het boek ‘Als je kind naar het ziekenhuis moet’ van José Sagasser.
 • Brochures

Xtra Kids

Xtra Kids is een eenjarig behandelprogramma voor kinderen van 2 t/m 17 jaar met overgewicht of obesitas met als doel het verbeteren van een gezonde leefstijl. Kinderen met overgewicht hebben vaker last van vermoeidheid, gewrichtsklachten en een laag zelfbeeld. Vanaf de puberteit wordt het risico op o.a. diabetes type 2, hart- en vaatziekten en leververvetting groter. Ziekenhuis Amstelland biedt met het Xtra Kids programma een gezamenlijke aanpak om te werken aan een gezonde leefstijl, waarin veel persoonlijke aandacht is voor het kind en zijn/haar omgeving!

Meedoen aan Xtra Kids kan op doorverwijzing van de huisarts of consultatiebureauarts. De kosten van dit programma worden vergoed vanuit de basisverzekering. Bij kinderen geldt geen eigen risico.

Wat houdt het Xtra Kids programma in?

 • Bewegen onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut;
 • Voedingsadviezen van de diëtist;
 • Werken aan zelfvertrouwen door gesprekken met een psycholoog;
 • De kinderarts houdt je gezondheid in de gaten;
 • Begeleiding en behandeling van co-morbiditeit.