Onze website wordt op het moment vernieuwd. Mist u informatie of heeft u een verbetersuggestie? Wij horen het graag.

Op de Polikliniek Cardiologie bevindt zich ook de afdeling Hartfunctie, waar onderzoeken plaatsvinden naar het functioneren van het hart. Voor patiënten die een hartinfarct, opname vanwege hartfalen hebben doorgemaakt of een  hart-ingreep hebben ondergaan, is er een speciaal hartrevalidatie programma in samenwerking met de fysiotherapie.

Hartfunctie afdeling (onderzoeksafdeling)

Op de afdeling Hartfunctie nemen hartfunctielaboranten verschillende onderzoeken af: inspannings-ECG’s, echocardiogrammen en slokdarmechocardiogrammen. De afdeling Harftunctie bevindt zich op de Polikliniek Cardiologie.

Alle onderzoeken op een dagdeel
Na aanmelding via uw huisarts of een ander specialisme in het ziekenhuis, wordt deze door één van de cardiologen beoordeeld. Hierbij wordt bepaald welk(e) onderzoek(en) nodig zijn om de vraag te beantwoorden. Wij proberen deze zoveel mogelijk op één dag te plannen, als het kán op dezelfde dag dat u bij de cardioloog komt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende onderzoeken:

 • Laboratoriumonderzoek (bloedafname)
 • ECG (hartfilmpje)
 • Holter-onderzoek
 • Echocardiogram
 • Thoraxfoto (longfoto)
 • Inspanningstest
 • Gesprek en lichamelijk onderzoek door de cardioloog

Afhankelijk van de uitslagen van de onderzoeken neemt de specialist de behandeling en controle op zich en zal zo nodig verder onderzoek afspreken.

De patiënt centraal
Veel aandoeningen hebben raakvlakken met het hart en de bloedvaten. De cardiologen werken nauw samen met andere specialismen binnen het ziekenhuis. Hierdoor kunnen patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten in een vroeg stadium worden doorverwezen. Zo verlagen we het risico op bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte. Er zijn onder andere contacten met longartsen (kortademigheid en slaapapneu), internist (moeheid/risico factoren voor hart en vaatziekten), KNO-artsen/neurologen (duizeligheid), oncologen (hartspierschade na chemotherapie), gynaecologen (cardiale overgangsklachten) en met de urologen (erectiële dysfunctie).

Aandacht
Op de polikliniek cardiologie staat persoonlijk contact en aandacht voor de patiënt centraal. Onze cardiologen en medische professionals nemen de tijd om naar uw verhaal te luisteren, uw zorgen te begrijpen en uw vragen te beantwoorden. Wij zien de patiënt niet slechts als een medisch dossier, maar als een mens met gevoelens, dromen en angsten. Door deze empathische benadering kunnen we een vertrouwensband opbouwen die essentieel is voor een succesvolle behandeling en herstel. Onze polikliniek is een plek waar u zich gehoord, begrepen en verzorgd zult voelen en waar we samen werken aan uw welzijn en een gezonder hart.

Praktische informatie

 • Afspraak maken/wijzigen

  Na verwijzing door de huisarts of andere specialist ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u contact opnemen met de polikliniek. Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Kijk voor onze bereikbaarheid bij contact.

  Lees ook de informatie over uw bezoek aan de polikliniek

  Gezondheidscentrum Waterlinie
  De cardiologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen.

 • Contact afdeling Cardiologie

  Locatie: Afdeling B 26, blauwe route
  E-mail: [email protected]

   

 • Wachttijden

  Eerste afspraak:

  • Amstelveen 1 dag
  • Uithoorn 8 dagen

   

  Wachttijd voor een behandeling:

  • Echo | 4 dagen
  • Hartfalen | 4 dagen
 • Medisch specialisten

  • Dr. F.J.F. Broeyer, cardioloog
  • Drs. W.L. ten Holt, cardioloog
  • Drs. E. Kort, cardioloog
  • Drs. G. Ladyjanskaia, cardioloog
  • PA. K. van der Kroon, Physician assistent
  • PA. D. van Veen, Physician assistent
  • Mw. N. Koot, hartfalenverpleegkundige
  • Mw. A. Reuver, consulent hartrevalidatie