Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde

Op de Polikliniek Kindergeneeskunde behandelen de kinderartsen kinderen die zijn doorverwezen door de huisarts of het consultatiebureau.

Ook kinderen die op de Kinderafdeling of op de couveuseafdeling hebben gelegen, komen hier op controle. 

Voor meer informatie over het polikliniekbezoek met uw kind, kijk bij Mijn kind naar de kinderarts. Voor uw kind is er ook een websitegedeelte ingericht: Een bezoek aan de kinderarts. Hier kunnen ze onder andere zien wie de kinderartsen zijn en wat ze tijdens hun bezoek kunnen verwachten. Ook staan er leuke ziekenhuiskleurplaten op. 

Voorlichtingsbijeenkomst
De Kinderafdeling organiseert elke week voorlichtingsbijeenkomsten over de operatie en ziekenhuisopname van kinderen. Uit de praktijk blijkt dat kinderen na deze voorlichting de operatie veel rustiger ondergaan. Kijk voor meer informatie bij Voorlichtingsbijeenkomsten.

Co-assistenten
Op de polikliniek kindergeneeskunde van Ziekenhuis Amstelland werken naast kinderartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen en doktersassistenten ook co-assistenten vanuit een academisch ziekenhuis. Indien u voor het eerst een afspraak bij de kinderarts heeft kan het zijn dat de co-assistent uw kind eerst beoordeelt. Deze zal de klacht uitvragen en uw kind zonodig vast onderzoeken. Uiteraard ziet u hierna de kinderarts. Het bezoek duurt ca. 1 uur. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, kunt u dit van te voren telefonisch aangeven bij de doktersassistenten.

Speciale poliklinieken:

Hier kunt u een herhaalrecept aanvragen voor medicatie die de kinderarts aan uw kind heeft voorgeschreven.

Kindergeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van patiënten in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar. De kinderarts behandelt niet alleen kinderen die een ziekte of aandoening hebben. Ook kinderen bij wie de normale ontwikkeling of groei verstoord is of dreigt te raken, worden onderzocht en behandeld door de kinderarts. Behalve kinderen worden ook ouders en/of verzorgers begeleid door de kinderarts. Kindergeneeskunde wordt ook wel pediatrie genoemd.

De kindergeneeskunde beslaat de gehele interne geneeskunde van het kind. Er zijn dan ook veel deelspecialismen binnen het specialisme te onderscheiden. Binnen Ziekenhuis Amstelland zijn dat:

  • algemene kindergeneeskunde
  • endocrinologie (hormonen, diabetes, overgewicht)
  • gastroenterologie (maag, darm, lever)
  • infectieziekten
  • longziekten
  • nefrologie (nieren)
  • neonatologie (pasgeborenen)
  • sociale pediatrie (eetstoornissen en onbegrepen klachten)

In Ziekenhuis Amstelland zijn zes kinderartsen werkzaam. Zij werken voornamelijk op de Polikliniek Kindergeneeskunde, afdeling Kindergeneeskunde en Couveuseafdeling.

 

 

Kindergeneeskunde

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Kindergeneeskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Kindergeneeskunde

Telefoonnummer: (020) 755 7028 
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

Buitenpoli Uithoorn
Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Aanvraag herhaalrecept
Met dit formulier kunt u een herhaalrecept aanvragen. Dit is alleen bestemd voor patiënten die bij ons onder behandeling zijn.

 Mw. L.C. Delemarre Mw. L.C. Delemarre
Kinderarts
 Mw. P.M. Greidanus Mw. P.M. Greidanus
Kinderarts
Mw. E. Janssen-Koning Mw. E. Janssen-Koning
Verpleegkundig specialist in opleiding
dr. N. Oeij dr. N. Oeij
Kinderarts
Mw. F. Visser Mw. F. Visser
Kinderarts
 dr. E.A.M. Westerbeek dr. E.A.M. Westerbeek
Kinderarts