Gynaecologie

Wanneer u een verwijzing van uw huisarts heeft naar een gynaecoloog in ons ziekenhuis kunt u contact op nemen met de polikliniek voor een eerste afspraak. Geef daarbij duidelijk aan waar het om gaat, zodat de assistente een afspraak voor u kan maken met de gynaecoloog met het juiste aandachtsgebied. 

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Avondspreekuur
Op de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. 

Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op dezelfde wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Co-assistenten
Op de Polikliniek Gynaecologie van Ziekenhuis Amstelland werken naast specialisten (artsen), arts-assistenten en doktersassistenten ook co-assistenten. De co-assistent kan aanwezig zijn tijdens uw afspraak op de polikliniek met de arts. Kijk voor meer informatie over de aanwezigheid van de co-assistent bij medewerkers en specialisten.

Vanwege de overgang naar een nieuwe website van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie zijn bepaalde patientenfolders momenteel niet beschikbaar. 

Meer informatie over Verloskunde lees verder.

1. Een kennismakingsgesprek

Tijdens uw eerste bezoek vraagt de gynaecoloog naar de reden van uw komst. Probeer uw klacht zo duidelijk mogelijk onder woorden te brengen. De gynaecoloog vraagt naar uw algehele gezondheid, bijzonderheden in de familie, eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen en seksualiteit. Ook is het verstandig uw menstruele cyclus bij te houden en de data op te schrijven en mee te nemen naar uw eerste bezoek.

Ziet u op tegen dit gesprek of het onderzoek? Vertel dit dan alstublieft aan uw gynaecoloog. Veel vrouwen vinden het moeilijk om naar de gynaecoloog te gaan en de gynaecologen proberen daarom zo goed mogelijk rekening te houden met de emotionele kanten van hun vak.

2. Een onderzoek

Na het gesprek volgt (indien nodig) een uitwendig onderzoek en/of inwendig onderzoek van de geslachtsorganen.

Verloskunde
Binnen het specialisme Verloskunde (Obstetrie) worden patiënten behandeld die klachten of problemen kunnen hebben rondom de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. De vrouwen worden begeleid op de Polikliniek Gynaecologie/Verloskunde en op de verpleeg- en kraamafdeling verloskunde. Vrouwen kunnen ook zonder dat zij medische begeleiding nodig hebben, met hun eigen verloskundige, in Ziekenhuis Amstelland bevallen. Dit wordt een poliklinische bevalling genoemd. Meer informatie over de bevalling en de voorbereiding hierop, vindt u op de pagina Bevallen in ZHA. Neem ook een kijkje op de pagina van verloskunde

In Ziekenhuis Amstelland werken 6 gynaecologen in een maatschap:

  1. Zij zijn werkzaam op de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde. Gynaecologische patiënten die geopereerd worden, worden verpleegd op de afdeling Kliniek Boven of de afdeling Dagbehandeling.
  2. Zij begeleiden zwangeren en pas bevallen vrouwen. Deze begeleiding is over het algemeen op basis van een medische indicatie.

Gynaecologie
In Ziekenhuis Amstelland kunt u terecht voor bijna alle gynaecologische behandelingen. Nauw verbonden met het specialisme Gynaecologie zijn het specialisme Verloskunde (voor zorg rond zwangerschap en geboorte) en het subspecialisme Fertiliteit (voor onderzoek en behandeling bij vruchtbaarheidsproblemen). Gynaecologie richt zich op vrouwen die problemen hebben met de baarmoeder, eierstokken, vagina, blaas, incontinentie, endeldarm (bekkenbodem) en hormoonhuishouding (overgangsklachten, anticonceptie). Daarnaast heeft het ziekenhuis speciale poli's op het gebied van gynaecologie: de Menopauze polikliniek, de Seksuologie polikliniek en de Bekkenbodem polikliniek. Kijk ook eens op de website van de Patientenvereniging Gynaecologie Nederland.

 

Gynaecologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

Dr. A.M.H. Asselbergs-Koning Dr. A.M.H. Asselbergs-Koning
Gynaecoloog
drs. J.W. Brink van den
Gynaecoloog
Mw. N. Kok
Gynaecoloog
Drs. A. Mozes Drs. A. Mozes
Gynaecoloog
Drs. K. Overmars Drs. K. Overmars
Gynaecoloog
Drs. A.J. Padt Drs. A.J. Padt
Gynaecoloog
 Esther Visser-van Leeuwen Esther Visser-van Leeuwen
Physician Assistant Gynaecologie/Verloskunde
Drs. B. Wibbens Drs. B. Wibbens
Gynaecoloog
Drs. C.C. Zeijl Drs. C.C. Zeijl
Gynaecoloog