U, uw behandelaar en andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Verder mag niemand dat, behalve als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Als u uw medisch dossier wilt inzien, dan kunt u dit vragen aan uw behandelend arts. Het is dan noodzakelijk om een aparte afspraak te maken met de arts, die tijdens de afspraak direct vragen kan beantwoorden over uw dossier.

Kopie medisch dossier opvragen

Wilt u het gehele dossier ontvangen dan kunt u dit opvragen middels het downloaden en invullen van onderstaande Worddocument. Vraagt u dit formulier aan voor iemand anders, dan moet de patiënt dit formulier zelf ook ondertekenen. Hiermee geeft de patiënt toestemming aan de aanvrager om zijn/haar dossier op te vragen. Na invullen moet u het document eerst opslaan en vervolgens kunt u dit mailen naar [email protected].

U kunt het formulier ook printen, invullen en dan afgeven bij de receptie van het ziekenhuis.

Copy Medical records

Would you like to receive your entire medical file including records, please fill in the form and send it to [email protected].

Als de kopie van het dossier gereed is ontvangt u een bericht per e-mail. Houdt u hierbij rekening met minimaal drie weken. Het ophalen dient door de aanvrager persoonlijk gedaan te worden. Deze moet zich dan wel legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Wanneer een gemachtigde het dossier ophaalt, moet deze zichzelf legitimeren en een kopie legitimatiebewijs van de patiënt tonen.

Heeft u vragen?

  • Over het indienen van een aanvraag
  • Over de aanvraag van uw dossier of röntgenfoto’s
  • Over spoed aanvragen

Stuur dan een e-mail naar mijndossier@zha.nl.