Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers, kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot het ziekenhuis. Bij wapenbezit, bedreiging, agressie en (verbaal) geweld, drugs en diefstal wordt altijd aangifte gedaan. De gedragsregels sluiten aan bij de gedragscode voor alle medewerkers en vrijwilligers van Ziekenhuis Amstelland. U mag van ons hetzelfde gedrag en respect verwachten zoals wij dat van u verwachten.