Onze website wordt op het moment vernieuwd. Mist u informatie of heeft u een verbetersuggestie? Wij horen het graag.

Kom niet naar het ziekenhuis als u koorts en/of luchtwegklachten heeft, zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid. Zo voorkomt u mogelijke besmetting van patiënten, bezoekers en medewerkers in ons ziekenhuis.

Informatieverstrekking aan bezoekers
In verband met de geheimhoudingsplicht en het recht op privacy wordt door medewerkers van Ziekenhuis Amstelland niet zomaar informatie over de patiënt aan derden verstrekt. Als u niet weet waar de persoon die u wilt bezoeken ligt, vragen wij u bij de betreffende persoon zélf of diens contactpersoon te informeren. Ook de receptie mag u hierover geen informatie geven.