Informatieverstrekking aan bezoekers
In verband met de geheimhoudingsplicht en het recht op privacy wordt door medewerkers van Ziekenhuis Amstelland niet zomaar informatie over de patiënt aan derden verstrekt. Als u niet weet waar de persoon die u wilt bezoeken ligt, vragen wij u bij de betreffende persoon zélf of diens contactpersoon te informeren. Ook de receptie mag u hierover geen informatie geven.

Voorkom overdracht van luchtwegvirussen, zoals influenza en COVID-19
Kom niet naar het ziekenhuis als u koorts en/of luchtwegklachten heeft, zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid. Zo voorkomt u mogelijke besmetting van patiënten, bezoekers en medewerkers in ons ziekenhuis.

Kaart sturen
Wilt u een kaart sturen naar iemand die bij ons in het ziekenhuis ligt? Dat kan via Cards to care